Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Hållbara Golv från Weber P-märkta

2015-05-25

Webers Hållbara Golv

I mars lanserade Weber ett nytt golvsortiment under devisen Weber Hållbara Golv. Nu är alla produkter i sortimentet P-märkta.

P-märket är SP-koncernens eget kvalitetscertifiering och innebär bestyrkande från en oberoende tredje part att en produkts egenskaper i färskt och hårdnat tillstånd uppfyller lag- eller myndighetskrav men också i de flesta fall andra och högre krav som marknaden efterfrågar.

P-märkningen av golvavjämningsprodukter garanterar produkternas innermiljöinverkan samt dess hållfasthets- och funktionsegenskaper. Årliga kontroller görs av tillverkningsprocessen och kvalitetsuppföljning samt uppföljande provningar för att säkerställa att ställda krav uppfylls.

Weber var först med P-märkning av golvavjämning. Redan år 2000 lanserades de första P-märkta golvprodukterna, då under företagsnamnet Optiroc.

Weber Hållbara Golv
Weber Hållbara Golv består av fyra nya avjämningsmassor som alla har utvärderats med en standardiserad livscykelanalys och är miljövarudeklarerade. De nya golvprodukterna har bättre produktprestanda, är enklare att applicera, ger mindre miljöbelastning och en bättre inomhusmiljö.

Genom förbättringar i produktionen och optimering av råmaterial har Weber lyckats minska koldioxidutsläppen för sina nya golvavjämningsprodukter med upp till 20%.

För ytterligare information

Anders Anderberg, Concept Manager Flooring, Weber
Telefon: 08-625 61 05
E-post: anders.anderberg(at)weber.se