Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Det långsiktiga ägarintresset saknas i byggandet

2014-07-01

Många byggfel kan undvikas

Flertalet av de byggfel som upptäcks skulle kunna undvikas om de långsiktiga ägarintressena finns representerade i byggprocessen. Pressade tidsplaner och kortsiktiga avkastningskrav styr i alltför hög grad. Detta framkom i en debatt som arrangerades av byggmaterialföretaget Saint-Gobain Byggprodukter på Almedalsveckan i går.

Vem i värdekedjan ska ta funktionsansvaret för ett hållbart samhällsbyggande? Det var frågan som ställdes till fem deltagare i en av gårdagens debatter på Almedalsveckan.
      – För oss som står inför att bygga vår nya stadsdel Barkarbystaden vill vi se att de aktörer som deltar i byggandet börjar samarbeta närmare med varandra, förklarade Cecilia Löfgreen, ordförande för kommunstyrelsen i Järfälla kommun. Det är avgörande att våra invånare ska få trygga, hållbara bostäder att leva i.
    
– Bättre kommunikation är viktigt och med tydligare fokus på det långsiktiga ägarintresset kommer kraven på samverkan och långsiktig kvalitet att öka, menade Per Redtzer försäljnings- och marknadsdirektör på Weber Saint-Gobain Byggprodukter.

I debatten deltog även Carl-Johan Hansson chef för affärsområde Fastigheter på Riksbyggen, Evelina Strandfeldt, certifieringsexpert på Sweden Green Building Council och Tommy Olsson, ordförande för branschföreningen SPEF – Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening.

Carl-Johan Hansson förklarade att det krävs mod från byggföretagen att våga prioritera den långsiktiga hållbarheten.
     – För oss är det naturligt att ha med de långsiktiga ägarperspektiven eftersom vi samtidigt är förvaltare. Fler skulle behöva tänka i de banorna, förklarade Carl-Johan Hansson.

Evelina Strandfeldt framhöll de verktyg som finns att tillgå i form av miljöcertifieringssystem.
     – Miljöbyggnad, BREEAM och LEED är mycket bra verktyg när det gäller att uppnå rätt kvalitet, förklarade hon. Fler och fler börjar miljöcertifiera sina projekt och på sikt räknar vi med att det blir standard när köparnas krav på den långsiktiga kvaliteten ökar.

Slutligen berättade Tommy Olsson om SPEF:s satsning på att komma tillrätta med problemen med fuktskadade putsfasader.
     – Vi har tagit beslut om att införa en ny, kvalitetssäkrad metod som heter Säker Fasad, berättade han. Det kommer att bli ett helt säkert system där hela processen och materialen är verifierade och dessutom kontrolleras av en utomstående tredje part samt att vi lämnar garanti med försäkring.

Samtalet mellan paneldeltagarna var engagerat och det märktes tydligt att frågan om långsiktighet i byggande är viktig.


För ytterligare information

Per Redtzer, Försäljnings- och marknadsdirektör, Weber
Telefon: 08-625 61 02
E-post: per.redtzer(at)weber.se