Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Certifierade Miljövarudeklarationer (EPD) för golvprodukter

2013-09-10

Environmental Product Declaration, EPD

Weber är först i Sverige med miljövarudeklaration för bruk enligt ISO14025 och EN 15804.

Weber är efter ett långvarigt och omfattande arbete först i Sverige med att presentera en miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) för bruk enligt ISO14025 och EN 15804. Miljövarudeklarationen beskriver flera av våra golvprodukter och är certifierad av oberoende granskare.

Livscykelanalys från vagga till grav
Miljödeklarationen täcker in miljöpåverkan från alla delar i materialets hela livscykel, från råvarukällan till materialtillverkning, transporter, läggning och applicering, underhåll under produktens livslängd, samt till påverkan under och efter rivning av konstruktionen där produkten ingått.
 
Omfattande redovisning
Miljödeklarationen redovisar den bedömda påverkan på exempelvis växthuseffekt/koldioxidbelastning, ozonpåverkan, försurning, övergödning och energiförbrukning, som produkterna bidrar med under de olika faserna av livscykeln.
 
Viktiga erfarenheter
Tack vare det strukturerade sättet att samla information från miljöpåverkan från våra egna processer och uppgifter om miljöpåverkan från våra leverantörer som arbetet krävt, har det gett oss mycket nyttig kunskap. Kunskap som vi tar med oss vårt vidare arbete med att utveckla våra processer, produkter och tjänster till minskad miljöbelastning i framtiden.