Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Bolagsfusion i januari 2016

2016-01-18

Saint-Gobain Sweden AB

Under januari 2016 har Saint-Gobains koncernstruktur i Sverige delvis ändrats. Bolagen Scanspac AB (org.nr 556635-4006), Saint-Gobain ISOVER AB (org.nr 556048-9931) och Gyproc AB (org.nr 556060-7953) har fusionerats med Saint-Gobain Byggprodukter AB (org.nr 556241-2592), vilket är det bolag som varumärket Weber redan är sorterat under.

Bakgrunden till fusionen är att Saint-Gobain vill få en enklare bolagsstruktur som långsiktigt syftar till att öka värdet för våra kunder och partners på den svenska marknaden.

Från den 15 januari har Saint-Gobain Byggprodukter AB dessutom bytt namn till Saint-Gobain Sweden AB (org.nr 556241-2592). Vid fusionen kommer befintliga åtaganden och förpliktelser överföras till Saint-Gobain Sweden AB.

Den nya bolagsstrukturen medför inte några förändringar i vårt dagliga arbete med våra kunder. Samtliga nuvarande bolag och varumärken kommer efter fusionen att fungera som självständiga affärsenheter inom Saint-Gobain Sweden AB. Funktioner för orderläggning, fakturering, kundsupport, betalningar etc. kommer att ske på samma sätt som tidigare.

Kontaktpersoner
Kontaktpersoner och kontaktuppgifter är oförändrade och återfinns på våra webbplatser www.saint-gobain.se, www.gyproc.se, www.isover.se, www.dalapro.se och weber.se.

Fakturahantering
Här hittar du fakturaadresser till våra affärsenheter samt faktureringsinformation.