Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Angående bolagsfusion i januari 2016

2015-12-02

Bolagsfusion i januari 2016

Under januari 2016 kommer Saint-Gobains koncernstruktur i Sverige att delvis ändras. Bolagen Scanspac AB (org.nr 556635-4006), Saint-Gobain ISOVER AB (org.nr 556048-9931) och Gyproc AB (org.nr 556060-7953) fusioneras då med Saint-Gobain Byggprodukter AB (org.nr 556241-2592), vilket är det bolag som varumärket Weber redan sorterar under idag.

Bakgrunden till fusionen är att Saint-Gobain vill få en enklare bolagsstruktur som långsiktigt syftar till att öka värdet för våra kunder och partners på den svenska marknaden.

Under januari byter Saint-Gobain Byggprodukter AB även namn till Saint-Gobain Sweden AB (org.nr 556241-2592). Vid fusionen kommer befintliga åtaganden och förpliktelser överföras till Saint-Gobain Sweden AB.

Den nya bolagsstrukturen medför inte några förändringar i vårt dagliga arbete med våra kunder. Samtliga nuvarande bolag och varumärken kommer efter fusionen att fungera som självständiga affärsenheter inom Saint-Gobain Sweden AB. Funktioner för orderläggning, fakturering, kundsupport, betalningar etc. kommer att ske på samma sätt som tidigare.

Exakt datum för fusion och namnbyte är inte klart ännu, då vi väntar på besked från Bolagsverket. När datumet är fastställt återkommer vi med mer administrativ information om t.ex. fakturahantering.

Kontaktpersoner och kontaktuppgifter är oförändrade och återfinns på våra webbplatser saint-gobain.se, gyproc.se, isover.se, dalapro.se och weber.se.