Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Almedalen 2015: Hållbara fasader krav från kunder

Sammandrag från paneldebatt 2015-06-29

Hållbara fasader krav från kunder - stöd från leverantörer och utförare

– Ett hus ska kunna stå i minst 100 år och då krävs det hållbara lösningar, inledde Per Redtzer från Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB, paneldebatten som företaget idag arrangerade under Almedalsveckan. De problemfasader som Sverige drabbats av på senare år har inga vinnare, fortsatte Per Redtzer. Att det är hög tid att få fram hållbara, pålitliga bostäder underströks av övriga debattörer under seminariet.   

En av deltagarna i Webers seminarium var Sundbyberg Stads nya stadsbyggnads- och exploateringschef Catherina Fored. Hon menade att en kommun har verktyg att styra kvaliteten i byggandet.

– Vi har olika medel för att styra vilka lösningar som väljs, menar Catherina Fored. Vi kan inte godkänna lösningar eller bostäder som inte håller rätt kvalitet. Våra kommuninnevånare ska kunna lita på det som byggs.

Med i debatten var även Håkan Isfalk, regionchef på Skanska, Jonas Högset fastighetsutvecklare på SABO och Bengt Wånggren vd för Sweden Green Building Council.

Håkan Isfalk berättade att Skanska valt att möta fasadproblemen med en egen lösning.

– Vi arbetar med att göra en tidig teknisk granskning, hålla tät kontakt med våra kunder och arbeta med beprövade standardlösningar för att undvika fel, förklarade Håkan Isfalk.

Jonas Högset betonade hur viktigt det är att branschen kommer till rätta med fasadproblemen.

– Många av våra medlemmar är mycket oroliga och sedan lång tid är det ingen som väljer enstegstätade fasader, säger Jonas Högset. De allmännyttiga företagen är långsiktiga ägare som inte kan riskera kostsamma fel.

Bengt Wånggren, vars organisation granskar och miljöcertifierar byggprojekt, berättade att det till nästa år kommer en ny version av Miljöbyggnad som många använder för certifiering.

– Fasader finns redan med, men det är troligt att det blir en skärpning, förklarade Bengt Wånggren. Genom att miljöcertifiering blir kvaliteten i byggnaderna högre eftersom det ställer krav på rätt material och metoder. Det gäller givetvis även fasaderna.

Slutsatsen av debatten blev att vi är på väg mot bättre byggande och bostäder och en del av de som nu händer faktiskt innebär att vi återtar beprövade metoder som i förlängningen kommer att bidra till bättre ekonomi för fastighetsägarna. 

– Det är klokt att noggrant granska förslagen man får som beställare och inte bara tänka på att få lägsta pris i varje del, sammanfattade Per Redtzer. En något större investering i början blir antagligen betydligt billigare på lite sikt. Vi har lösningar på fasader som klarar Boverkets nya krav nu hoppas vi att marknaden är beredda att ta emot dem också.

Hela panelen var enig om att det är ett mer hållbart och robust byggande som gäller i framtiden. 

För ytterligare information

Per Redtzer, Marketing and Sales Director, Weber
Telefon: 08-625 61 02
E-post: per.redtzer@weber.se