Beräkna materialåtgång

Beräkna materialåtgång

*Mängdberäkningsprogrammet ger dig en ungefärlig produktåtgång till ditt projekt. Tänk på att åtgångstalen kan variera från produkt till produkt. Minst och maximal tjocklek finns angivet i respektive produktdatablad.