Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Frågor & svar (FAQ)

Nedan hittar du några vanliga frågor och svar som vi på Weber ofta får. Hittar du inte din fundering nedan, så kontakta vår Kundsupport.

Är du privatperson som önskar rådgivning ber vi dig att kontakta din lokala återförsäljare för hjälp. 

Leca® block

Murverket har glipor i stötfogarna.

Stötfogarnas glipor tätas med bruk så att grundningen sen blir heltäckande.

En källarvägg verkar inte klara lasten som tänkt motfyllning motsvarar. Kanske är blockdimensionen för klen eller så saknar väggen tillräcklig armering.

Om väggen inte är putsad än kan extra bistål putsas in horisontellt eller vertikalt för att klara lasten.

Om väggen är putsad eller blockbredden inte är tillräcklig kan man motfylla med lätta massor t ex Leca® Lättklinker. Då reduceras jordtrycket kraftigt samtidigt som lättklinkern fungerar som dränerande skikt och extra isolering.

Synliga murfogar vid regn eller hög luftfuktighet

Kan bero på att murverket inte är grundat med A-bruk eller har för tunt påslag. Med tjockare putspåslag kan problemen lösa sig.

Kontakta din Weber-representant för puts och diskutera lämplig uppbyqqnad.

Hörn eller avslut i ett murverk med isoblock är murat med vanliga raka block med utvändigt synlig isolering

Leca® Isoblock skall grundas och sen putsas med nätarmerad puts. Detta betyder att mindre områden med isolering klaras och bryggs över med nätarmering.

Det är viktigt att se till så att inte viktiga infästningar skall göras i områden med isolering. I så fall tas 10 cm isolering ut och ett tillskuret 9 cm Leca® Murblock muras på plats.

Glidskikt av papp eller plåt saknas

Glidskiktet är till för att ange var en eventuell rörelse mellan vägg och platta skall ske. Om inget glidskikt anges kommer ett glidskikt uppstå med uppsprickning i det svagaste området. Normalt en spricka som löper mellan platta och vägg som inte är särskilt estetiskt tilltalande.

För att lösa problemet kan en horisontell rörelsefog utföras i gränsen mellan vägg och platta. På så sätt bestäms var rörelsen skall ske och det ser bättre ut.

Leca® Kantelement

Med vilket centrumavstånd ska tryckplattor och förankringsjärn monteras?

Tryckplattornas centrumavstånd avgörs av aktuell linjelast, en lasttabell finns i Projekteringsanvisningen för Leca® Kantelement. Vid osäkerhet skall konstruktör konsulteras. Förankringsjärnen monteras normalt med ett centrumavstånd på 400 (mm).

Efter att plattan är gjuten upptäcker man en punktlast som inte varit angiven på grundplanen. Går detta att rätta till i efterhand?

Ja, genom att utföra en undergjutning. Man gräver bort gruset direkt under kantelementet där punktlasten angriper, efter det så bygger man en gjutform som har tillräcklig area för punktlastens storlek och markens beskaffenhet. Gjutningen bör göras med weber exm 703 expanderbetong grov.

Hur lagar man skador som uppkommit på kantelementets utsida?

Weber har tagit fram ett speciellt putsbruk för putsning av hörn och synliga skador på finsatsen. Putsbruket är pigmenterat och överensstämmer med kantelementets utseende.

Går det att lasta kantelementen på vilken typ av lastbil som helst?

Nej, då kantelementen lastas med hjullastare och gafflar så krävs det tillgång från sidan, kantelementen kan inte lastas på bakifrån eller från ovan.

Leca® Bjälklag

Hur stora hål kan man ta upp i bjälklaget?

Bjälklaget ska vara foggjutet innan håltagning och därefter kan hål upp till diameter 200 mm tas upp. Större håltagningar bör diskuteras med konstruktör.

Kan man lägga upp bjälklagselementen på 3 stöd?

Det är inte lämpligt då överkantsarmering saknas, lägg hellre elementen i 2 fack.

Går det att kapa bjälklagselementen på arbetsplatsen?

Använder man en motorkap med diamantklinka så går det bra. Armeringen är kontinuerligt förankrad i lecabetongen.

Kan man lossa bjälklagselementen med lyftgafflar på normalt (europall) gaffelavstånd?

Risken är stor att elementen kommer att spricka i ovankant då överkantsarmering saknas. Lossning måste ske med speciella lyftverktyg eller med lyftgafflar som kan dras isär minst 3 meter.