Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Upplagsplattor

Upplagsplattor
Upplagsplattor

Egenskaper

Upplagsplattor är avsedda för användning i tillsammans med Leca Kantelement för lastnedtagning vid platta på mark.

Allmänt

Användningsområde

Upplagsplattor 400x400x50 mm läggs ut nivåjusterade med c/c-avstånd enligt dimensioneringstabell, normalt ca 1500mm. Leca Kantelement placeras sedan ut på upplagsplattorna enligt grundritning. Detta betyder att invägning av upplagsplattorna tillgodoser rätt nivå för grundelementen och planschakt i övrigt inte är nödvändig för detta ändamål.

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Miljö Säkerhet

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden