Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Leca® Murarlåda för blockdimension 200-350mm

Leca® Murarlåda för blockdimension 200-350mm
Leca® Murarlåda för blockdimension 200-350mm

Egenskaper

  • Leca® Murarlådan är öppning och stängningsbar samt kan justeras så att bruksmängden kan anpassas efter behov
  • Bruket läggs snabbt ut i rätt mängd med murarlådan
  • Genom användning av Leca® Murarlåda förenklas arbetet och sparar tid vid murning av Leca® Block.
  • Leca® Murarlåda är tillverkad i plåt.

Leca® Murarlåda är speciellt utformad för att ge en exakt fogtjocklek vid tunnfogsmurning med Leca® Ytterväggsblock.

Allmänt

Användningsområde

Leca® Murarlåda effektiviserar appliceringen av murbruk Flexoheft M 2,5. Leca® Murarlåda justeras in så att blockdimension 200, 250, 300 och 350mm muras med samma murarlåda.
 

Lagring

Leca® Murarlåda är framtagen för tuff belastning. Lagerhålls med fördel inomhus.

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Instruktioner

Utförande

Leca® Murarlådorna effektiviserar appliceringen av murbruket. Anpassa murarlådans bredd till den blockdimension som skall muras. Justera in Leca® Murarlådans öppningar så att rätt bruksmängd appliceras. Fyll upp murarlådan med Flexoheft med önskad volym. Öppna murarlådan genom att dra i de båda handtagen, och dra sedan murarlådan med ett enkelt handgrepp över blockraden. När man kommer till blockradens slut eller öppning, stänger man murarlådan genom att trycka handtagen med ett enkelt handgrepp nedåt. Därefter kan Leca® Murarlåda avlägsnas från murverket utan att något kvarvarande bruk i murarlådan åker ut.
 

Efterbehandling

Se till att hålla rent Leca® Murarlåda efter användning. Kvarsittande bruksrester på murarlådan kan innebära att funktionen förloras. Gör med fördel rent Leca® Murarlåda med varmt vatten efter användning. Eventuellt kan även något rengöringsmedel användas i samband med rengöring.
 

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk.

Lagring

Leca® Murarlåda är framtagen för tuff belastning. Lagerhålls med fördel inomhus.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.