Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Leca Isoblock 35

Leca® Isoblock

Leca Isoblock 35
Leca Isoblock 35

Egenskaper

  • Hög isolerande förmåga och värmetröghet i samma lösning
  • Robust och okänslig konstruktion
  • Ger god boendekomfort och lågt underhåll

Weber har under många år salufört Leca Isoblock.

Blocken består av två ytterdelar av Leca Murblock och en mellanliggande isolering. På så sätt får det gedigna putsade murverket också en mycket god isoleringsförmåga. Stenhus med Leca Isoblock håller en jämn inomhustemperatur beroende på materialens värmetröghet. Värme tas upp och lagras vid överskott och avges sedan långsamt. Detta ger en bra boendekomfort vinter som sommar. En vägg av Leca kan också ta upp och avge fukt på ett naturligt sätt utan att ta skada. Materialen avger heller inga hälsofarliga emmisioner. Detta ger ett gott inomhusklimat inte minst för små barn och allergiker.

Allmänt

Användningsområde

Leca Isoblock används normalt som bärande yttervägg i småhus upp till tre våningar. Det kan även användas som utfackningsvägg i konstruktioner med flertalet våningsplan.

Lagring

Cementbunden Leca® Lättklinker är mycket tålig för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. Det finns ändå stora fördelar med en noggrann hantering på arbetsplatsen för att få optimerad installation och samverkan med andra produkter.
Block av Leca® Lättklinker levereras på pall inplastad med toppark eller plasthuv. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Denna bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Ta särskild hänsyn om väderskyddet är avlägsnat. Det är lika viktigt att skydda murbruk, armeringsstål och putsbruk för nederbörd. Pallar med brutet väderskydd återtas ej. Engångspallar återvinns lokalt för lämpligt ändamål. Europapall/Byggpall hanteras enligt branschpraxis.

Förpackning

Leca Block levereras på byggpall 120x80cm

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Värmetekniska egenskaper
U-värde Isoblock                      U-värde W/m2 °C
b mm
350 (100+150+100)     0,14
300 (100+100+100)     0,19
 
 

Instruktioner

Utförande

Leca Isoblock muras med stötfogsfri strängmurning där blocken sätts stumt mot varandra på 2 parallella brukssträngar i liggfogen. De anpassade murarlådorna är lätta att arbeta med och lägger snabbt ut bruket i rätt mängd. Vid murning med Leca Block används en skiftgång om 200 mm. Detta betyder att den utåt synliga fogtjockleken är ca 10 mm. Enskilda fogar kan göras tjockare för att ta ut ojämnheter i murverket. Anläggningsskiftet styr murverksytans mönster. Murförbandet görs med fördel med motsvarande ett halvt blocks förskjutning. Detta ger både en estetiskt tilltalande vägg och klarar minsta tillåtna förband om 80 mm. Kontreforer och anslutande bärande innerväggar muras bäst i förband med ytterväggen. Leca isoblock muras normalt med weber.base 222 eller weber gullex murbruk 2,5.
Isoblocken levereras på pall med krympplasthuvar. Dessa utgör ett bra väderskydd under lagring på arbetsplatsen. Vid avbrott i murningsarbetet skall muren skyddas mot nederbörd.
 

Uttorkning/härdning

Att belasta eller motfylla ett murverk rekommenderas inte tidigare än ca 28 dygn efter avslutat murningsarbete. Tillåtna spännvidder baserar sig på 28-dygnshållfastheten. Bärförmågan mot sidolast efter 14 dygn kan uppskattas till ca 75% av 28-dygnshållfastheten. Antal dagar gäller vid 20̊C och 50% RF. Vid lägre temperaturer eller högre fuktighet förlängs tiden.

Efterbehandling

Murverk av Leca Isoblock som är del av klimatskärmen grundas med Base 103 Rödgrund eller annat bruk i klass M10. På så sätt får murverket hög täthet mot genomträngning av luft och vatten. Base 103 Rödgrund jämnar ut alla skillnader i vattensugning mellan fog och block. Grundningen ger utmärkt vidhäftning mot blocken och utanpåliggande putsskikt. Murverk ska grundas heltäckande på in- och utsida, på murkrön och i alla smygar. Leca Isoblock putsas med webers traditionella tjockputs eller EF system. Leca Isoblock putsarmeras på in- och utsida. Ytputs väljs efter önskad struktur och utsatthet. Vid extremt utsatt läge med stor slagregnsbelastning rekommenderas Ton 303 Silikatfärg/puts eller silikonhartsprodukter.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk

Lagring

Cementbunden Leca® Lättklinker är mycket tålig för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. Det finns ändå stora fördelar med en noggrann hantering på arbetsplatsen för att få optimerad installation och samverkan med andra produkter.
Block av Leca® Lättklinker levereras på pall inplastad med toppark eller plasthuv. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Denna bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Ta särskild hänsyn om väderskyddet är avlägsnat. Det är lika viktigt att skydda murbruk, armeringsstål och putsbruk för nederbörd. Pallar med brutet väderskydd återtas ej. Engångspallar återvinns lokalt för lämpligt ändamål. Europapall/Byggpall hanteras enligt branschpraxis.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden