Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Leca® Isoblock 2.0 30 Pelarblock

Leca® Isoblock 2.0 30 Pelarblock
Leca® Isoblock 2.0 30 Pelarblock

Egenskaper

  • Hög isolerande förmåga och värmetröghet i samma block
  • Bra fuktegenskaper
  • Ljudreduktion 40dB, puts två sidor
  • Brandmotstånd REI 120,puts två sidor
  • Tryckhållfasthet 5 MPa
  • Mått (BxHxL): 300x197x500mm
  • Vikt 14,9kg/st

 

Leca Isoblock 2.0 30 Pelarblock består av ytterskal av Leca Block med armeringsspår samt en mellanliggande isolering av PUR.

Leca Isoblock 2.0 30 Pelarblock är baserade på Leca Lättklinker, cement och vatten, och har en tryckhållfasthet på 5 MPa.

Mått (BxHxL): 300x197x500mm

 

 

 

Allmänt

Användningsområde

Leca Isoblock 2.0 30 Pelarblock används normalt mellan 2st dörr/fönster öppningar där endast en murpelare ska utföras.

Lagring

Leca Isoblock är mycket tåliga för fukt och frost. De levereras på inplastad pall. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Pallen avplastas med fördel dagen innan murningsarbeten startar, så att eventuell ytfukt torkar ut innan murning av blocken. Ta särskild hänsyn till om väderskyddet är avlägsnat vid förvarning utomhus. Engångspallar återvinns lokalt för lämpligt ändamål.

Förpackning

Leca Isoblock 2.0 levereras på engångspall 1000x1000mm

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Egenskaper Leca Isoblock 2.0 30 Pelarblock
Densitet, þ 630 kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Böjhållfasthet parallellt med liggfog, fxk1 0,2 MPa
Böjhållfasthet vinkelrätt mot liggfog, fxk2 0,3 MPa
Skjuvhållfasthet, fvko 0,3 MPa
Elasticitetsmodul, E 3800 MPa
Värmekonduktivitet Leca/PUR, λ 0,17/0,024 W/mK

 

 

Instruktioner

Utförande

Leca Isoblock 2.0 30 Pelarblock tunnfogslimmas med Weber Flexoheft M 2,5. De anpassade murarlådorna är lätta att arbeta med och lägger snabbt ut bruket/limmet i rätt mängd. Med Leca Isoblock 2.0 30 Pelarblock används en skiftgång om 200 mm. Enskilda fogar kan göras tjockare för att ta ut eventuella ojämnheter i murverket. Murverket utförs med murförband med minsta tillåtna förband om 80 mm. Leca Isoblock 2.0 kan även muras med weber Gullex M 2,5. Detta innebär då att skiftegången blir högre än 200mm och att energiprestandan blir något förändrad på färdig konstruktion. Kontreforer och anslutande bärande innerväggar muras/limmas bäst i förband med ytterväggen. Vid avbrott i murningsarbetet rekommenderas att konstruktionen skyddas mot nederbörd.

Uttorkning/härdning

Före putsning bör väggarna ha torkat och murbruket härdat minst två veckor i rumsklimat.

Efterbehandling

Murverk med Leca Isoblock 2.0 30 Pelarblock som är del av klimatskärmen grundas heltäckande på in- och utsida, på murkrön och i alla smygar, med Weber Base 103 Rödgrund. På så sätt får murverket hög täthet mot genomträngning av luft och vatten. Grundningen ger utmärkt vidhäftning mot blocken för kommande putsskikt. Leca Isoblock 2.0 30 Pelarblock putsas med nätarmerad puts på in- och utsida enligt weber anvisningar om puts på Leca Isoblock.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk

Lagring

Leca Isoblock är mycket tåliga för fukt och frost. De levereras på inplastad pall. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Pallen avplastas med fördel dagen innan murningsarbeten startar, så att eventuell ytfukt torkar ut innan murning av blocken. Ta särskild hänsyn till om väderskyddet är avlägsnat vid förvarning utomhus. Engångspallar återvinns lokalt för lämpligt ändamål.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sverige ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.