Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Leca® Isoblock 2.0 30 Hörn

Leca® Isoblock 2.0 30 Hörn
Leca® Isoblock 2.0 30 Hörn

Egenskaper

  • Energieffektiv hörnlösning
  • Bra fuktegenskaper, värmetröghet och isolerande förmåga
  • Ljudreduktion 40dB, puts två sidor
  • Brandmotstånd REI 120,puts två sidor
  • Tryckhållfasthet 5 MPa
  • Mått (BxHxL): 300x197x433mm
  • Vikt 14,2kg/st

 

Leca Isoblock 2.0 30 Hörn består av ytterdelar av Leca Block med armeringsspår samt en mellanliggande isolering av PUR. Isoblocket är försett med anvisningar där kapning ska utföras för att erhålla en energieffektiv hörnlösning.

Leca Isoblock 2.0 30 Hörn är baserade på Leca Lättklinker, cement och vatten, och har en tryckhållfasthet på 5 MPa.

Mått (BxHxL): 300x197x433mm

 

 

 

Allmänt

Användningsområde

Leca Isoblock 2.0 30 Hörn används normalt som hörnlösning i både inner och ytterhörn på ytterväggar.

Lagring

Leca Isoblock är mycket tåliga för fukt och frost. De levereras på inplastad pall. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Pallen avplastas med fördel dagen innan murningsarbeten startar, så att eventuell ytfukt torkar ut innan murning av blocken. Ta särskild hänsyn till om väderskyddet är avlägsnat vid förvarning utomhus. Engångspallar återvinns lokalt för lämpligt ändamål.

Förpackning

Leca Isoblock 2.0 levereras på engångspall 1000x1000mm

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Egenskaper Leca Isoblock 2.0 30 Hörn
Densitet, þ 630 kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Böjhållfasthet parallellt med liggfog, fxk1 0,2 MPa
Böjhållfasthet vinkelrätt mot liggfog, fxk2 0,3 MPa
Skjuvhållfasthet, fvko 0,3 MPa
Elasticitetsmodul, E 3800 MPa
Värmekonduktivitet Leca/PUR, λ 0,17/0,024 W/mK

 

 

Instruktioner

Utförande

Leca Isoblock 2.0 30 Hörn anpassas för höger och vänsterhörn genom kapning av Leca skalet. Blocket är försett med kapanvisningar i Leca skalet för att erhålla en energieffektiv hörnlösning. Leca Isoblock 2.0 30 Hörn tunnfogslimmas med Weber Flexoheft M 2,5. De anpassade murarlådorna är lätta att arbeta med och lägger snabbt ut bruket/limmet i rätt mängd. Med Leca Isoblock 2.0 30 Hörn används en skiftgång om 200 mm. Enskilda fogar kan göras tjockare för att ta ut eventuella ojämnheter i murverket. Murverket utförs med murförband med minsta tillåtna förband om 80 mm. Leca Isoblock 2.0 kan även muras med weber Gullex M 2,5. Detta innebär då att skiftegången blir högre än 200mm och att energiprestandan blir något förändrad på färdig konstruktion. Kontreforer och anslutande bärande innerväggar muras/limmas bäst i förband med ytterväggen. Vid avbrott i murningsarbetet rekommenderas att konstruktionen skyddas mot nederbörd.

Uttorkning/härdning

Före putsning bör väggarna ha torkat och murbruket härdat minst två veckor i rumsklimat.

Efterbehandling

Murverk innehållande Leca Isoblock 2.0 30 Hörn är en del av klimatskärmen och grundas heltäckande på in- och utsida, på murkrön och i alla smygar, med Weber Base 103 Rödgrund. På så sätt får murverket hög täthet mot genomträngning av luft och vatten. Grundningen ger utmärkt vidhäftning mot blocken för kommande putsskikt. Murverk med Leca Isoblock 2.0 30 Hörn putsas med nätarmerad puts på in- och utsida enligt weber anvisningar om puts på Leca Isoblock.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk

Lagring

Leca Isoblock är mycket tåliga för fukt och frost. De levereras på inplastad pall. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Pallen avplastas med fördel dagen innan murningsarbeten startar, så att eventuell ytfukt torkar ut innan murning av blocken. Ta särskild hänsyn till om väderskyddet är avlägsnat vid förvarning utomhus. Engångspallar återvinns lokalt för lämpligt ändamål.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sverige ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.