Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Leca Isobalk 350-1500

Leca® balk

Leca Isobalk 350-1500

Egenskaper

  • • Max belastning: 36kN/m
  • • Ljudreduktion 40dB, puts två sidor
  • • EI 120 med puts på två sidor
  • • REI 120 med puts på två sidor
  • • Tryckhållfasthet 5 MPa
  • • Mått (BxHxL): 350x190X1490mm

 

Leca Isobalk 350 består av lättklinkerbetong med sammansättning av Leca lättklinker sortering 2–6, 4–12, 8–14 mm, sand, cement och vatten. Densiteten torr betong (exklusive armering) är ca 1000 kg/m3 och tryckhållfasthet är 5 MPa. Balkarna tillverkas på planbord med övervibrering.

Mått (BxHxL): 350x190X1490mm

 

 

 

Allmänt

Användningsområde

Leca Isobalk 350 längd 1500mm används som bärande alt. enbart överbryggande element över fönster- och dörröppningar. Max öppningsmått är 1000mm vid 36kN/m belastning på balken.

Lagring

Leca Isobalk är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på balkarna.

Förpackning

Leca Isobalk levereras på byggpall 120x80cm

Dokument

Produktdatablad pdf

Byggvarudeklaration

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Egenskap Leca Isobalk 350, 1500
Densitet, þ 1000 Kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Vikt 100 Kg
Bärförmåga 36 kN/m
Värmekonduktivitet, λ 0,030 W/mK

 

Instruktioner

Utförande

Leca Isobalk läggs med den markerade delen upp i bruk på det oskadade upplaget med en upplagslängd av minst 250 mm. Vid mindre laster kan upplagslängden kortas ned i samråd med konstruktör. Vid ett rörligt upplag läggs balken på glidskikt av lämpligt material.

Uttorkning/härdning

Före putsning bör väggarna ha torkat och murbruket härdat minst två veckor i rumsklimat.

Efterbehandling

Konstruktioner innehållande Leca Isobalk putsas med nätarmerat putskikt på in och utsida. Gypsum Naturgips kan läggas på i ett enda påslag om 10 mm med nätarmering på insidan. I våta utrymmen ska godkänt tätskiktssystem användas.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk

Lagring

Leca Isobalk är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på balkarna.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sverige ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.