Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Leca® Kantelement i40

Leca® Kantelement i40
Leca® Kantelement i40

Egenskaper

  • Kombinerad gjutform, kantbalk och isolering i en produkt
  • Färdigarmerat Leca Kantelement - inga armeringskorgar behövs
  • Färdig robust utvändig yta
  • Snabb montering

Leca Kantelement är ett armerat lättklinkerelement som förenklat grundläggningen med platta på mark på den svenska byggmarknaden sedan 1979. Med gjutform, kantbalk och isolering i samma produkt, sparar Leca Kantelement både arbetsinsatser, betong och armering.

Allmänt

Användningsområde

Leca Kantelement är ett armerat lättklinkerelement som förenklat grundläggningen med platta på mark på den svenska byggmarknaden sedan 1979. Med gjutform och isolering i samma produkt, sparar Leca Kantelement både arbetsinsatser, betong och armering.Det prefabricerade kantelementet ger en bärande konstruktion i samverkan med betongplattan och medger ett flertal konstruktionslösningar utan kantförstärkning.

Lagring

Vid transport och lagring, måste man vara uppmärksam på att transportarmeringen i ovankant av elementet inte är dimensionerad för stora påkänningar. Innan elementen transporteras ska de säkras med spännband på insidan av underslagen. Spänningen i banden bör kontrolleras med jämna mellanrum under transporten och efterspännas om behov uppstår. Chauffören eller godsmottagaren skall anmäla eventuella transportsskador på fraktsedeln. Om elementen skall monteras direkt från bil med kran skall tillfartsväg och plats för montage ordnas för detta. Gå ej under hängande last. Det är inte lämpligt att lyfta elementen med truck, på gafflar med normalt gaffel avstånd. Om elementen inte monteras direkt från bil, måste det mellanlagras på ett stabilt och plant underlag. Vid mellanlagringen ska elementen ligga på underslag av trä placerade ca 40 cm från änden av elementet. Elementen kan stapplas max 6 stycken i höjd med mellanlägg emellan varje element. Skydda elementen mot nederbörd. Leca® Kantelement levereras med lastbil och kan om lastbilen är försedd med kran monteras direkt på byggplatsen. Elementen lyft i därför speciellt avsedda lyftöglor. Leca Kantelement monteras vanligtvis på betongplattor som läggs ut på orört eller komprimerat underlag. Leca® Bjälklagselement skall alltid monteras med fogspåren uppåt. Vid lyft av bjälklagselement får inte gaffeltruckar med normalt gaffelavstånd eller wiraranvändas. Weber hyr ut speciellt utformade lyftverktyg, dessa ropas av utav kunden. Om truck skall lyfta elementen måste lyftverktyget användas och fästas i gafflarna. Var noga med att placera lyftverktyget centriskt över elementet dvs lika stor del av elementet skall sticka ut på båda sidor. Var uppmärksam när lyftverktyget skall lossas så att inte elementet eller lyftdonet skadas. Arbetsplatsen ansvarar för skador på lyftverktyget och skall ersätta skador på detta. Returfrakt av lyftdonet ombesörjes av köparen. Eventuella transport- eller monteringsskador som inte försvagat elementets bärförmåga eller beständighet kan lagas. Vid eventuella tveksamheter kontakta Weber Kundsupport.

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 Typ

Tjocklek

mm

Höjd

mm

Längd

mm

Vikt

kg/m

KE 40250400600080
KE 602506006000125
KE G50250500600090
KE i40300400600090

Instruktioner

Utförande

Elementen levereras normalt med kranförsedd lastbil och kan därmed monteras direkt på byggplatsen enligt grundritning. De kan levereras färdigkapade eller kapas på plats. Följ byggnadsbeskrivning och konstruktionsritningar för aktuellt objekt.

Miljö Säkerhet

Lagring

Vid transport och lagring, måste man vara uppmärksam på att transportarmeringen i ovankant av elementet inte är dimensionerad för stora påkänningar. Innan elementen transporteras ska de säkras med spännband på insidan av underslagen. Spänningen i banden bör kontrolleras med jämna mellanrum under transporten och efterspännas om behov uppstår. Chauffören eller godsmottagaren skall anmäla eventuella transportsskador på fraktsedeln. Om elementen skall monteras direkt från bil med kran skall tillfartsväg och plats för montage ordnas för detta. Gå ej under hängande last. Det är inte lämpligt att lyfta elementen med truck, på gafflar med normalt gaffel avstånd. Om elementen inte monteras direkt från bil, måste det mellanlagras på ett stabilt och plant underlag. Vid mellanlagringen ska elementen ligga på underslag av trä placerade ca 40 cm från änden av elementet. Elementen kan stapplas max 6 stycken i höjd med mellanlägg emellan varje element. Skydda elementen mot nederbörd. Leca® Kantelement levereras med lastbil och kan om lastbilen är försedd med kran monteras direkt på byggplatsen. Elementen lyft i därför speciellt avsedda lyftöglor. Leca Kantelement monteras vanligtvis på betongplattor som läggs ut på orört eller komprimerat underlag. Leca® Bjälklagselement skall alltid monteras med fogspåren uppåt. Vid lyft av bjälklagselement får inte gaffeltruckar med normalt gaffelavstånd eller wiraranvändas. Weber hyr ut speciellt utformade lyftverktyg, dessa ropas av utav kunden. Om truck skall lyfta elementen måste lyftverktyget användas och fästas i gafflarna. Var noga med att placera lyftverktyget centriskt över elementet dvs lika stor del av elementet skall sticka ut på båda sidor. Var uppmärksam när lyftverktyget skall lossas så att inte elementet eller lyftdonet skadas. Arbetsplatsen ansvarar för skador på lyftverktyget och skall ersätta skador på detta. Returfrakt av lyftdonet ombesörjes av köparen. Eventuella transport- eller monteringsskador som inte försvagat elementets bärförmåga eller beständighet kan lagas. Vid eventuella tveksamheter kontakta Weber Kundsupport.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.