Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Leca® Skalmur Balk

Leca® Balk

Leca® Skalmur Balk

Ny

Egenskaper

  • Max belastning: 7kN
  • Ljudreduktion 40dB, puts en sida
  • EI 180 med puts på en sida
  • REI 60 med puts på en sida
  • Tryckhållfasthet 5 MPa
  • Mått (BxHxL): 95x190X1490-2990mm

Leca Skalmur Balk består av armerad lättklinkerbetong med ingjutna ankarskenor för nedpendling. Densiteten torr betong (exklusive armering) är ca 1000 kg/m3 och tryckhållfasthet är 5 MPa.

Mått (BxHxL): 95x190X1490-2990mm

Allmänt

Användningsområde

Leca Skalmurbalk används ihop med Leca Skalmur Konsol NPL/NPT vid nedpendling av skalmurbalk ovanför öppning som saknar upplagsyta för traditionell Leca balk eller om öppningen är större än 2500mm.

Lagring

Leca Skalmurbalk är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på balkarna.

Förpackning

Leca Skalmurbalk levereras på byggpall 120x80cm

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Egenskap Leca Skalmurbalk 1500-3000mm  
Vikt 1500mm, 31kg  2400mm, 46kg  3000mm, 56kg  
Bärförmåga 7kN  
Densitet 1000kg/m³  
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5MPa  
Tryckhållfasthet, fk 3,1MPa  
Värmekonduktivitet, λ 0,34 W/mK  

 

Instruktioner

Utförande

Leca Skalmurbalk pendlas ned från tillhörande Leca Skalmurkonsol med rostfri M12 gängstång, som fästs med tillhörande hammarbult i den ingjutna ankarskenan. Antal infästningspunkter i Leca Skalmur balk dimensioneras av ansvarig konstruktör och avgörs av vilken last som finns från ovanförliggande murverk.

Uttorkning/härdning

Före putsning bör väggarna ha torkat och bruket härdat minst två veckor i rumsklimat.

Efterbehandling

Konstruktioner innehållande Leca Skalmurbalk putsas med nätarmerat putsskikt. Även andra ytskikt som keramik utanpå putsskiktet och olika typer av skivmaterial kan appliceras.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk

Lagring

Leca Skalmurbalk är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på balkarna.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sverige ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.