Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Leca® Block 95

Leca® Block 75 95 125

Leca® Block 95
Leca® Block 95

Egenskaper

  • • Goda fuktegenskaper
  • • Ljudreduktion 40dB, puts en sida
  • • Ljudreduktion 43dB, puts två sidor
  • • EI 180 med puts på en sida
  • • REI 60 med puts på en sida
  • • Tryckhållfasthet 5 MPa
  • • Mått (BxHxL): 95x198X498mm

Leca Block 95mm är försedda med hål i mitten, vilket gör dem avsevärt lättare och mer greppvänliga än traditionella murblock. Leca® Block har not och spont.

Leca Block 95mm är baserade på Leca Lättklinker, cement och vatten, och har en tryckhållfasthet på 5 MPa.

Mått (BxHxL): 95x198X498mm

Allmänt

Användningsområde

Leca Block 95mm är särskilt lämpliga för innerväggar och lämpar sig mycket bra till våtrumsväggar. De är robusta med god säkerhet mot brand och fukt.

Lagring

Leca Block är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall inplastad med toppark. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Pallen avplastas med fördel dagen innan murningsarbeten startar, så att eventuell fukt i pallen torkar ut innan murning av blocken. Ta särskild hänsyn till om väderskyddet är avlägsnat vid förvarning utomhus.

Förpackning

Leca Block 95 levereras på byggpall 120x80cm

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Egenskap

Leca Block 95

Densitet, þ

1100
 
Kg/m3
 

Normaliserad tryckhållfasthet, fb

5
 
MPa
 

Tryckhållfasthet, fk

3,1 MPa
 

Böjhållfasthet parallellt med liggfog, fxk1

0,36 MPa
 

Böjhållfasthet vinkelrätt mot liggfog, fxk2

0,41 MPa
 

Skjuvhållfasthet, fvko

0,2 MPa
 

Elasticitetsmodul, E

3100 MPa
 

Värmekonduktivitet, λ

0,34

W/mK

 

Instruktioner

Utförande

Leca Block muras med tunnfogsbruk Weber Flexoheft M 2,5, bruksåtgång 3,5kg/m².Vid murning med Leca Block används en skiftgång om 200 mm. Var uppmärksam på att alla diagram och tabeller i Webers broschyrer är beräknade enligt Eurokod 6 med utgångspunkt från Weber Flexoheft M 2,5. Det betyder att om ett murverk med Leca Block muras med ett annat murbruk går det inte per automatik att använda dessa tabeller och diagram.

Uttorkning/härdning

Före putsning bör väggarna ha torkat och murbruket härdat minst två veckor i rumsklimat.

Efterbehandling

Innerväggar av Leca Block kan målas direkt, putsas eller lämnas obehandlade.Gypsum Naturgips kan läggas på i ett enda påslag om 10 mm utan nätarmering. Glasfiberarmering i putsskiktet kan användas för att öka styvheten och minska risken för sprickor kring känsliga partier.I våta utrymmen ska godkänt tätskiktssystem användas.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk

Lagring

Leca Block är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall inplastad med toppark. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Pallen avplastas med fördel dagen innan murningsarbeten startar, så att eventuell fukt i pallen torkar ut innan murning av blocken. Ta särskild hänsyn till om väderskyddet är avlägsnat vid förvarning utomhus.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Filmer