Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Leca® Block 90 Fin

Leca® Block 90 Fin
Leca® Block 90 Fin

Egenskaper

  • • Goda fuktegenskaper
  • • Ljudreduktion 39dB, puts en sida
  • • Ljudreduktion 42dB, puts två sidor
  • • EI 180, puts på en sida
  • • EI 240, puts på två sidor
  • • Tryckhållfasthet 5 MPa
  • • Mått (BxHxL): 90x198X498mm

Leca Block 90mm Fin är massiva och försedda med armeringsspår samt har not och spont i stötfogen.

Leca Block 90mm Fin är baserade på Leca Lättklinker, cement och vatten, och har en tryckhållfasthet på 5 MPa.

Mått (BxHxL): 90x198X498mm

Allmänt

Användningsområde

Leca Block 90mm Fin är speciellt utformade för att klara högre lastnedtagning på en specifik yta som t.ex. murpelare mellan öppningar.Blocket kan även användas till innerväggar.De är robusta med god säkerhet mot brand och fukt.

Leca Block

Lagring

Leca Block är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall inplastad med toppark. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Pallen avplastas med fördel dagen innan murningsarbeten startar, så att eventuell fukt i pallen torkar ut innan murning av blocken. Ta särskild hänsyn till om väderskyddet är avlägsnat vid förvarning utomhus.

Förpackning

Leca Block 90 Fin levereras på byggpall 120x80cm

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Egenskap Leca Block 90 Fin
Densitet, þ 1100 Kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Böjhållfasthet parallellt med liggfog, fxk1 0,36 MPa
Böjhållfasthet vinkelrätt mot liggfog, fxk2 0,41 MPa
Skjuvhållfasthet, fvko 0,2 MPa
Elasticitetsmodul, E 3100 MPa
Värmekonduktivitet, λ 0,34 W/mK

 

 

Instruktioner

Utförande

Leca Block muras med tunnfogsbruk Weber Flexoheft M 2,5, bruksåtgång 8kg/m².Vid murning med Leca Block används en skiftgång om 200 mm. Var uppmärksam på att alla diagram och tabeller i Webers broschyrer är beräknade enligt Eurokod 6 med utgångspunkt från Weber Flexoheft M 2,5. Det betyder att om ett murverk med Leca Block muras med ett annat murbruk går det inte per automatik att använda dessa tabeller och diagram.

Uttorkning/härdning

Att belasta eller motfylla ett murverk rekommenderas inte tidigare än ca 28 dygn efter avslutat murningsarbete. Tillåtna spännvidder baserar sig på 28-dygnshållfastheten. Bärförmågan mot sidolast efter 14 dygn kan uppskattas till ca 75% av 28-dygnshållfastheten. Antal dagar gäller vid 20̊C och 50% RF. Vid lägre temperaturer eller högre fuktighet förlängs tiden.

Före putsning bör väggarna ha torkat och murbruket härdat minst två veckor i rumsklimat.

Efterbehandling

Ytterväggar grundas heltäckande med rödgrund och putsas därefter enligt anvisning.Innerväggar av Leca Block kan målas direkt, putsas eller lämnas obehandlade.Gypsum Naturgips kan läggas på i ett enda påslag om 10 mm utan nätarmering. Glasfiberarmering i putsskiktet kan användas för att öka styvheten och minska risken för sprickor kring känsliga partier.I våta utrymmen ska godkänt tätskiktssystem användas.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk

Lagring

Leca Block är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall inplastad med toppark. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på blocken. Pallen avplastas med fördel dagen innan murningsarbeten startar, så att eventuell fukt i pallen torkar ut innan murning av blocken. Ta särskild hänsyn till om väderskyddet är avlägsnat vid förvarning utomhus.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

Filmer