Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Leca Balk 350-2400

Leca® balk

Leca Balk 350-2400

Egenskaper

  • • Max belastning: 20kN/m
  • • Ljudreduktion 54dB, puts en sida
  • • Ljudreduktion 57dB, puts två sidor
  • • EI 240 med puts på en sida
  • • REI 240 med puts på en sida
  • • Tryckhållfasthet 5 MPa
  • • Mått (BxHxL): 350x190X2390mm

Leca balk 350 består av lättklinkerbetong med sammansättning av Leca lättklinker sortering 2–6, 4–12, 8–14 mm, sand, cement och vatten. Densiteten torr betong (exklusive armering) är ca 1000 kg/m3 och tryckhållfasthet är 5 MPa. Balkarna tillverkas på planbord med övervibrering.

Mått (BxHxL): 350x190X2390mm

Allmänt

Användningsområde

Leca balk 350 längd 2400mm används som bärande alt. enbart överbryggande element över fönster- och dörröppningar. Max öppningsmått är 1900mm vid 20kN/m belastning på balken.

Lagring

Leca Balk är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på balkarna.

Förpackning

Leca Balk levereras på byggpall 120x80cm

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Egenskap Leca Balk 350, 2400
Densitet, þ 1000 Kg/m3
Normaliserad tryckhållfasthet, fb 5 MPa
Tryckhållfasthet, fk 3,1 MPa
Vikt 160 Kg
Bärförmåga 20 kN/m
Värmekonduktivitet, λ 0,34 W/mK

 

 

 

 

Instruktioner

Utförande

Leca Balken läggs med den markerade delen upp i bruk på det oskadade upplaget med en upplagslängd av minst 250 mm. Vid mindre laster kan upplagslängden kortas ned i samråd med konstruktör. Vid ett rörligt upplag läggs balken på glidskikt av lämpligt material.

Uttorkning/härdning

Före putsning bör väggarna ha torkat och murbruket härdat minst två veckor i rumsklimat.

Efterbehandling

Konstruktioner innehållande Leca Balk kan målas direkt, putsas eller lämnas obehandlade. Gypsum Naturgips kan läggas på i ett enda påslag om 10 mm utan nätarmering. Glasfiberarmering i putsskiktet kan användas för att öka styvheten och minska risken för sprickor kring känsliga partier. I våta utrymmen ska godkänt tätskiktssystem användas.

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

se säkerhetsdatablad för aktuellt murbruk

Lagring

Leca Balk är mycket tåliga för fukt, frost och för på arbetsplatser normalt förekommande ämnen. De levereras på pall. Pallen kan lyftas direkt från bil till anvisad lagerplats. Lagringsytan bör vara hårdgjord och plan. Undvik jord, stora mängder nederbörd, snö och is på balkarna.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Leca Sverige AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Leca Sverige ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.