Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

DOP Test

Murbruk

weber.base 222 mur- och putsbruk B

Anpassat speciellt för handapplicering. Används för alla vanligt förekommande murnings och putsarbeten.


weber flexoheft M2,5

Weber Flexoheft M2,5 är ett torrbruk som blandas med vatten till ett färdigt tunnfogsbruk för Leca Block.


weber färgat fogbruk M2,5

Färgat fogbruk M2,5


weber färgat fogbruk M1

Färgat fogbruk som finns i flertalet färger.


weber färgat murbruk M1

Färgat murbruk som finns i våra standardkulörer.


weber färgat murbruk M2,5

Färgat murbruk som finns i flertalet färger.


weber Tegelmurbruk FMV M1

Tegelmurbruk FMV M1 som finns i flertalet färger.


weber Tegelmurbruk FMV M2,5

Tegelmurbruk FMV M2,5 som finns i flertalet färger.


weber färgat murbruk M2,5 BF-sten

Färgat murbruk anpassat för murning av betongfasadsten och tegel med låg vattenupptagning.


weber färgat murbruk M2,5 kalksandsten

Färgat murbruk anpassat för murning av kalksandsten.


weber gullex murbruk M2,5

Bruk för enklare murning i murbruksklass M 2,5.


weber gullex murbruk M10

Bruk för murning och putsning i murbruksklass M10.


weber Glasbetongmurbruk SH

Murbruk för Glasblock.


weber hydrauliskt kalkmurbruk M0,5

Avsett för alla vanliga murningsarbeten i murbruksklass M0,5 (D). Produkten finns som ofärgad samt som färgad enligt våra standardkulörer för murbruk.


weber tunnfogsbruk M10

Används till tunnfogsmurning med lättbetong.


Putsbruk

weber.base 385 rot-puts fin kc

Grovputsbruk för Weber Rotsystem


Nordic Elastiskt KC 1mm

KC-bruk för restaurering


Nordic Elastiskt KC 3mm

KC-bruk för restaurering


Nordic Hydraulisk 1mm

Hydrauliskt kalkbruk för restaurering


Nordic Hydraulisk 3mm

Hydrauliskt kalkbruk för restaurering


Nordic Kalkbruk 1mm

Kalkbruk för restaurering


Nordic Kalkbruk 3mm

Kalkbruk för restaurering


Nordic Vattrivning

Vattrivningsbruk för restaurering


Weber KC Putsbruk B

Mur och putsbruk B


Weber KC Putsbruk C

Putsbruk och murbruk C


weber.base 101 utstockningsbruk a

Används där kraven på putsskiktets hållfasthet är mycket höga. Kan även användas som grundningsbruk. Pumpbart.


weber.base 103 rödgrund

Används för att säkerställa vidhäftning mot underlaget för efterföljande putsskikt. Rödpigmenterat. Pumpbart.


weber.base 104 rotputs grund

Utstockningsbruk för första påslag i rotsystemet. I vissa fall tunngrundningsbruk.


weber.base 105 vitgrund

Pumpbart tunngrundningsbruk avsett för lättbetong.


weber.base 110 lättbetong grund

Används vid underlaget av t ex kalksandsten och lättbetong.


weber.base 130 lättbetongputs b

Putsbruk för putsning på lättbetong. Pumpbart.


weber.base 131 lättbetongputs c

Lättbetongputs c. Putsbruk för putsning på lättbetong.


weber.base 132 utstockningsbruk b

Avsett för grovputsning på starka underlag samt för lagning av tidigare KC-putsade fasader och invändiga ytor. Pumpart.


weber.base 133 putsbruk b hand

Finputsbruk för mindre lagningar, max 5mm/skikt.


weber.base 134 utstockningsbruk c

Avsett för grovputsning av fasader samt för lagning av KC-putsade fasader och invändiga ytor. Pumpart.


weber.base 135 putsbruk c hand

Avsett för putsning samt för lagning av KC-putsade fasader och invändiga ytor. Max skikttjocklek 5mm


weber.base 136 finputsbruk c

Finputsbruk avsett för puts i tunna skikt. Pumpbart.


weber.base 138 tunnputs

Kc-baserat putsbruk för mineraliska underlag, framförallt invändiga ytor på lättbetong.


weber.base 224 puts- och murbruk c

Speciellt för handapplicering. Används vid grovputsning, slamning och renovering av puts- och murverk samt vid murning över mark.


weber.base 262 putsbruk ef vit

Puts för Lättbetong


weber.base 384 rot-puts kc

Grovputsbruk för Weber Rotsystem Pumpbart.


weber.base cementputs 1mm

Avsett förputslagning av socklar samt för finputsning av utvändiga och invändiga ytor där ett starkt bruk efterfrågas.


weber.therm 260 EF-A- sockelbruk

Fiberputsbruk med hög elasticitet ingående bl a i Weber Fasadsystem EF.


weber.therm 340 underlagsbruk

Används som första grovputspåslag i Serporoc Fasadsystem.


weber.therm 342 fasadbruk

Används som andra grovputspåslag på fasader i Serporoc Fasadsystem.


weber.therm 343 basbruk

Grovstockningsbruk speciellt avsedd för Serporoc MK-2 Fasadsystem.


weber.therm 344 grovputs för klinker

Bruket har låg vattensugning och god frostbeständighet. Speciellt avsett för Serporoc Fasadsystem.


Weber Kalkbruk övning 100/900

För övningsarbeten i tex yrkesskolor. Ej för beständiga arbeten.


Kalkbruk/kalkfärg

weber.cal 146 kalkspritputs 5mm Dol Hand

Naturfärgad spritputs med dolomit som ballast för kalkputsade fasader. För handapplicering.


weber.cal 525 kalkspritputs 8mm Ärt

Naturfärgad spritputs med naturgrus som ballast för kalkputsade fasader. För handapplicering.


weber.cal 526 kalkspritputs 8mm Dol

Naturfärgad spritputs med dolomit som ballast för kalkputsade fasader. För handapplicering.


weber.cal 232 cd-stänk

Ädelstänkputs baserad på Hydr. kalk. Kornmax 2mm.


weber.cal 234 CD-spritputs 5mm dol

Ädelputs som ger mycket jämn struktur och minimerar risken för utfällningar.


weber.cal 109 hydraulisk kalkgrund

Hydrauliskt tunngrundningsbruk för kalkputsning utomhus på svagt sugande underlag, t ex hårdbränt tegel och natursten. Pumpbart.


weber.cal 142 kalkbruk

Luftkalkbruk avsett för lagning och grovputsning vid omputsning och renovering av tidigare kalkputsade byggnader.


weber.cal 144 kalkbruk fin

Avsett för avjämning av grovputs, där slät och jämn yta krävs. Även finlagningsbruk.


weber.cal 145 vattrivningsbruk

Extra fint luftkalkbruk avsett för s k vattrivning.


weber.cal 147 kalkspritputs 10mm ärt

Spritputs för kalkputsade fasader, för grov struktur.


weber.cal 148 hydrauliskt kalkbruk

Används vid putsning. Pumpbart.


weber.cal 152 hydrauliskt kalkbruk fin

Avsett för avjämning av grovputs, där slät och jämn yta krävs. Även finlagningsbruk


weber.cal 154 hydraulisk kalkspritputs

Spritputs dolomit. För handapplicering


weber.cal 528 hydr kalkspritputs 5mm Dol Hand

Spritputs dolomit. För handapplicering


weber.cal 529 kalkspritputs 5mm Dol sprutbar

Spritputs dolomit. För maskinapplicering.


weber.cal 535 hydr kalkspritputs 6 mm Ärt Hand

Spritputs dolomit. För handapplicering


weber.cal 156 hydraulisk kalkfog

Hydraulisk kalkfog för tex. omfogning av tidigare kalkbruksfogar.


weber.cal 158 hydrauliskt kalkbruk grov

Avsett för putsning i tjocka skikt vid krav på hög kalkbrukshållfasthet. Pumpbart.


weber.cal 159 hydrauliskt kalkbruk grov utfyllnad 0-6 mm

Avsett för putsning i tjocka skikt vid krav på hög kalkbrukshållfasthet. Pumpbart.


weber.cal 364 monobruk

Hydrauliskt kalkputsbruk. Pumpbart.


Putsfärger/Ytputser

weber.min 200 stänkputs fin

Ädelstänkputs i fraktion 0-0,5mm.


weber.min 201 stänkputs

Ädelstänkputs baserad på kalk cement Kornmax 2mm.


weber.min 202 stänkputs grov

Ädelstänkputs baserad på kalk och cement Kornmax 3mm.


weber.min 203 slamningsputs

Speciellt färgat putsbruk för slamning av tegel. Genomfärgad. Pumpbar.


weber.min 205 spritputs 5mm Dol Hand

Används där man vill ha en tålig ädelputs med grov struktur. För handapplicering.


weber.min 207 rivputs

Klassisk, högvärdig ädelputs som används där man ställer höga krav på utseende, tålighet och beständighet. Skrapad struktur. Sprutbar.


weber.min 209 rivputs EF

Klassisk, högvärdig ädelputs som används där man ställer höga krav på utseende, tålighet och beständighet. Skrapad struktur. Sprutbar.


weber.min 208 rivputs fin

Klassisk, högvärdig ädelputs som används där man ställer höga krav på utseende, tålighet och beständighet. Skrapad struktur. Sprutbar.


weber.min 211 sockelstänkputs

Stänkputs i specialkvalitet för socklar. Sprutbar.


weber.min 213 sockelspritputs 5mm Dol

Spritputs i specialkvalitet för socklar. För handapplicering.


weber.min 523 sockelspritputs 8mm Dol

Spritputs i specialkvalitet för socklar. För handapplicering.


weber.min 531 sockelspritputs 5mm Dol Sprutbar

Spritputs i specialkvalitet för socklar. För maskinapplicering.


weber.min 538 sockelspritputs 8mm Ärt

Spritputs i specialkvalitet för socklar. För handapplicering.


weber.min 215 säckskurning

Speciellt bruk avsett för s.k. säckskurning av tegelfasader.


weber.min 217 härdstänk

Speciellt tålig ädelputs med extra god vidhäftning. Avsedd att sprutas till stänkstruktur. Genomfärgad.


weber.min 519 spritputs 8 mm ärt

Tålig ädelputs med grov struktur. För handapplicering.


weber.min 521 kc spritputs 8mm Dol

KC-spritputs 8mm dolomit hand


weber.min 518 kc-spritputs 10mm ärt

Spritputs för kalkputsade fasader, för grov struktur. Handapplicering.


weber säckskurning hand

Speciellt bruk avsett för s.k. säckskurning av tegel.


weber säckskurning fin hand

Speciellt bruk avsett för s.k. säckskurning av tegel.


Invändiga putser

weber.base designputs grå

Används till puts i våtrum samt till Weber Fasadsystem EF när mycket slät yta önskas.


weber.base designputs vit

Används till puts i våtrum och lättbetong invändigt.