Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Verksamhetspolicy och certifikat

Policy och certifikat

Saint-Gobain Sweden AB, Weber, har ett integrerat verksamhetssystem för kvalitet, yttre miljö och arbetsmiljö som är certifierat enligt standarderna SS-EN ISO 9001 (kvalitet), SS-EN ISO 14001 (miljö) och AFS 2001:1 (arbetsmiljö).

För dig som kund innebär det att vi arbetar aktivt på alla nivåer för din affär och för din trygghet med kvalitet på våra produkter och tjänster och minskad miljöpåverkan i alla led. Att vi kontinuerligt och systematiskt arbetar med att identifiera och analysera relevanta risker och ändrade krav i och utanför vår verksamhet, att förebygga och bemöta dem, samt att följa upp och förbättra processerna i alla delar av vår verksamhet. Från val av råvaror, i vår process, till leverans av produkter och tjänster till kund.
 
Som en del av kraven i standarderna granskas vårt arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö i planerade årliga revisioner, både internt och av oberoende extern granskning.

Certifikaten är utfärdade av RISE - Research Institutes of Sweden.

Verksamhetspolicy