Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Verksamhetspolicy och certifikat

Policy och certifikat

Saint-Gobain Sweden AB, Weber, har ett integrerat verksamhetssystem för kvalitet, yttre miljö och arbetsmiljö som är certifierat enligt SS-EN ISO 9001 (kvalitet), SS-EN ISO 14001 (miljö) och AFS 2001:1 (arbetsmiljö).

För dig som användare av våra produkter innebär detta att vi kontinuerligt och systematiskt arbetar med att säkerställa alla delar i vår verksamhet. Från leveranser av råvaror till leveranser av produkter och tjänster till kund.
 
I enlighet med de krav som ställs i såväl ISO 9001 som ISO 14001 granskas vårt ledningssystem (kvalitet och miljö) i planerade årliga revisioner, både interna och externa.

Certifikaten är utfärdade av SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Verksamhetspolicy

Saint-Gobain Sweden ABs arbete ska genom engagerade och kompetenta medarbetare präglas av affärsmässig helhetssyn med ständig utveckling och förbättring av verksamheten i alla led från leverantör till kund.


Vårt kvalitets- och miljöarbete ska koncentreras till:

  • medarbetarnas delaktighet och möjlighet till påverkan
  • att följa lagar och förordningar
  • utbildning och kommunikation
  • identifiering av miljöaspekter och uppfyllande av kvalitets- och miljömål
  • förebyggande av föroreningar, olycka och ohälsa


Policyn avser kvalitet, inre – och yttre miljö samt risker.