Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Verksamhetsmål

Vi arbetar kontinuerligt och strukturerat för att ständigt förbättra vår verksamhet – för våra kunder, för våra medarbetare, för miljön och våra ägare. De övergripande företagsmålen styr riktningen, och nedbrutna delmål styr aktiviteter inom alla delar av organisationen inom områdena:

Säkerhet

Ingen som arbetar i, eller i anslutning till vår verksamhet eller våra produkter ska skada sig i samband med detta. Vi arbetar löpande med att identifiera risker, utbilda personal och kunder, genomföra åtgärder och följa upp resultat av åtgärderna, när det gäller både fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

  • Utfall 2014
    Vid tre tillfällen tvingades drabbad person uppsöka läkarvård. Två ledde till sjukfrånvaro längre än ett dygn.
  • Utfall 2015
    Vid fem tillfällen tvingades drabbad person uppsöka läkarvård. Tre ledde till sjukfrånvaro längre än ett dygn.
  • Mål 2016
    Inga arbetsrelaterade skador eller sjukdomar.

Miljö

Vår miljöpåverkan ska vara så låg som möjligt. Under produkternas livscykel kommer miljöpåverkan i första hand från råvaruutvinning, härdning, torkning och transporter.

Vi arbetar löpande för att identifiera och åtgärda punkter och aktiviteter som kan minska miljöpåverkan från våra processer, produkter och/eller system. Vi följer upp resultatet med regelbundna mätningar.

  • Mål 2016: Minska miljöbelastning med 5% mot 2015.

Lönsamhet

Med visionen att vara den ledande leverantören av byggmaterial och -system, är god lönsamhet en förutsättning för att utveckla produkter och verksamhet. För att ge våra kunder bästa möjliga service, idag och i framtiden. Vi arbetar löpande med att planera, organisera och strukturera oss för att effektivisera processer och resursutnyttjande, för att kunna återinvestera i kundvärde.

Några verktyg i lådan är bland annat vår Innovationsprocess för att ta fram de bästa produkterna för marknaden, våra fabrikers program som vi kallar World Class Manufacturing och ett ständigt och strukturerat arbete för effektiva stödprocesser.

Kundnöjdhet

Våra kunder är vår ledstjärna, och våra kunders behov på kort och på lång sikt, är i fokus för allt vi gör. Vi mäter varje år hur vår ambition stämmer mot verkligheten genom en omfattande kundundersökning. Resultatet använder vi för att förbättra vårt erbjudande och leverans.

Medarbetarnöjdhet

Våra medarbetare är vår ryggrad och plattform. Därför vill vi att våra medarbetare ska må bra. Var och en ska veta vad som förväntas av honom/henne. Var och en ska ha goda kunskaper för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Vi mäter varje år hur vår ambition stämmer mot verkligheten genom en anonym medarbetarundersökning. Resultatet använder vi för att löpande förbättra våra arbetssätt och kommunikation.