Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Råvaruuttag

Steg 1 - Råvaruuttag

Merparten av Webers produkter består av sand och cement. Största delen av slutproduktens miljömässiga påverkan uppstår i detta steg, varför Weber lägger stort fokus på valet av råmaterial och avståndet till produktkällorna.

För att minska förbrukningen av naturresurser arbetar vår utvecklingsavdelning ständigt med att använda mer återvunnet material som råvara (exempelvis "gröna bindemedel") och att minska andelen ny sand i produkterna.

Exempel:

  • Tre av våra fem torrbruksfabriker ligger i direkt anslutning till täkten där sanden utvinns. För att minimera påverkan på den lokala miljön har vi löpande övervakning av vårt dagvatten och materialhantering, och återfyller överskottssand för bästa möjliga återställande av miljön.

  • Genom att arbeta med förbättringar i produktionen och välja rätt råmaterial har Weber lyckats minska koldioxidutsläppen för sina nya golvavjämningsprodukter med upp till 20%. För en yta på 1000 m2 med 20 mm skikttjocklek sparar man cirka 1000 kg CO2 vid användning av de nya produkterna jämfört med produkter ur det befintliga sortimentet. Läs mer om hur man kan minska CO2 utsläppen med hållbara golv från Weber.

  • Samtliga anläggningar har dammfilter som samlar upp dammet som uppstår. Dammet hamnar i strumpa som sedan återför materialet till silon och som sedan kan användas i tillverkning av nya produkter.