Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Produktion

Steg 2 - Produktion

Webers produktionsprocess förbrukar lite energi och vatten, men arbetar ändå på att minska behoven. Weber har också övergripande mål för att reducera och återvinna avfall som genererats på anläggningarna. Avfallet är i huvudsak icke-farligt, och när det inte kan återvinnas internt, kan det ofta användas som sekundärt råmaterial.

Exempel:

  • Vi arbetar löpande med att minska vår energiförbrukning. Vår största energiförbrukare är sandtorkning, där vi i flera fall har bytt ut olja som energikälla till naturgas/gasol, för att minska koldioxidutsläpp och minska risken för markförorening vid transport och lagring.

  • Vingåkerfabriken har konverterat från olja till gasol som energikälla, både när det gäller sandtorkning och uppvärmning. På detta sätt har man kunnat spara 680 ton olja/år och minskat koldioxidutsläppen med 14%. Det fanns också stora risker med en oljetank på området då eldningsoljan är skadlig för miljön vid spill.