Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Livscykel

CoffeeCup Image Mapper map file råvaruttag-bild produktion-bild logistik-bild installation användning end of life

Livscykelanalys (LCA)

Livscykelanalys (Life Cycle Assessment, LCA) är en metod för att få en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.

Genom ta reda på i vilket steg i produktionskedjan miljöpåverkan är som störst, kan vi som företag rikta våra miljöansträngningar åt rätt håll och bidra till att minska negativ miljöpåverkan – både i vår egen verksamhet, hos våra leverantörer och hos våra kunder under materialsystemens hela användningstid.

Vi har inom Weber arbetat med livscykelanalyser för våra produkter sedan 1990-talet, då vi påbörjade certifieringen av vårt miljöledningsarbete enligt ISO 14001.

Olika typer av LCA-redovisning

EPD – Environmental Product Declaration/Miljövarudeklaration

En redovisning som följer internationella standarder, men som också medger flera olika varianter av redovisning.

Vår ambition är att, baserat på vår livscykelanalys, efterhand erbjuda miljövarudeklarationer (EPDer) som följer internationell standard för samtliga produkttyper. Läs mer om detta på sidan BVD/EPD.