Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Installation

Steg 4 - Installation

Att öka användarens komfort är en nyckelfråga för Weber: lättvikts och dammreducerade produkter tillmötesgår användarkrav på arbetsplatsen. Åtgångsberäkningar, emballage och förpackningar utvecklas för att undvika spill och minska mängden avfall på arbetsplatserna. Weber är anslutet till ett returpallsystem och förpacknings- och tidningsinsamling för effektiv återanvändning av lastpallar och återvinning av säck och plast.


Exempel:

  • Vi har bilar, storbehållare, pumpar, blandare, slangar, sprutor och annan utrustning anpassade för att underlätta applicering efter aktuella behov.

  • Maskiner underlättar arbetet för människan, med bland annat bättre ergonomi och minskad tidsåtgång och minskad exponering för damm.

  • Exakta leveranser i anpassade behållare ger minimalt avfall av material och emballage.

  • Weber levererar bulkmaterial i slutna silos utan emballage vilket bidrar till bättre och säkrare arbetsmiljö med mindre tungt arbete och mindre damm. Till HTB och TB10 fickor levereras också en säkerhetsplattform som skyddar arbetaren. Överskottsmaterialet återtas av pumpbilarna och används till nästa projekt.

FTI, Förpacknings & Tidnings Insamlingen

Klicka på bilden för att komma till FTI:s hemsida.

Saint-Gobain Sweden AB är anslutet till FTI, (Förpacknings & Tidnings Insamlingen) som bl.a. ansvarar för insamling av tomemballage; småsäck av papper med plastbeläggning samt storsäck av plast samt plastburkar/hinkar. Genom anslutningen tar Saint-Gobain Sweden AB som producent ansvar för sina förpackningar och emballage.

Vi tar vårt producentansvar beträffande förpackningar genom att:

  • Saint-Gobain Sweden AB är anslutet till FTI.
  • FTI svarar för att det finns kontrakterad(e) entreprenör(er) i varje kommun.
  • Det är slutkonsumentens - t ex byggarbetsplatsen - ansvar att ta hand om förpackningarna och svara för att de sorteras och omhändertas av godkänd entreprenör enligt ovan.
  • Godkänd entreprenör är skyldig att anvisa plats där förpackningarna kan lämnas.

Ytterligare information återfinns på FTI:s hemsida www.ftiab.se

Hämta Villkor för serviceförpackningar här >>
Hämta FTI Anvisningar här >>

FTI Anslutningsbevis 2016
Ladda ner FTI Anslutningsbevis 2016