Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Svanen

Weber arbetar kontinuerligt och systematiskt med att säkerställa kvalitets- och miljöarbetet i alla delar i vår verksamhet – från leveranser av råvaror till leveranser av produkter och tjänster till kund. Vi arbetar sedan många år aktivt med system för miljöbedömning av produkter såsom BastaByggvarubedömningen och Sunda Hus. Produkternas totala prestanda säkerställs genom kvalitetsmärkning, såsom CE-märkningP-märkning m.fl.

Svanen

Nyproducerade småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader kan Svanenmärkas. Svanen ställer krav på byggprocess, material och energibehov. Hänsyn tas till miljön genom hela tillverkningsprocessen, från råvaror till färdig byggnad. 

Förutom låg påverkan på miljön och klimatet ska byggnaden också erbjuda en god inomhusmiljö. Det säkerställs genom krav på ingående material, ventilation, byggprocess, material- och kvalitetskontroll för att undvika inbyggda fuktskador. 

För att påverkan på den yttre miljön ska bli så låg som möjligt ställer Svanens krav också på val av material, energianvändning, omhändertagande av byggavfall samt drift- och underhållsplan. 

Svanen ägs och drivs av det statliga bolaget Miljömärkning Sverige AB som är den del av Nordisk Miljömärkning.

För Svanen-licens för småhus krävs att samtliga obligatoriska krav uppfylls och minst 16 av 42 poäng.

Källa: Svanen.se

Webers produkter och Svanen

Du som ansöker om att få ditt byggprojekt Svanenmärkt enligt version 3 av Svanens kriterier, kommer att behöva säkerställa att vissa produkter som ska användas i projektet uppfyller Svanens krav. Produkter som uppfyller Svanens krav finns i Svanens husproduktportal.

Följande produkter är listade i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta byggnader. Detta ska dock inte förväxlas med att dessa produkter är Svanenmärkta.