Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

CE-märkning

Weber arbetar kontinuerligt och systematiskt med att säkerställa kvalitets- och miljöarbetet i alla delar i vår verksamhet – från leveranser av råvaror till leveranser av produkter och tjänster till kund. Vi arbetar sedan många år aktivt med system för miljöbedömning av produkter såsom BastaByggvarubedömningen och Sunda Hus. Produkternas totala prestanda säkerställs genom kvalitetsmärkning, såsom CE-märkningP-märkning m.fl.

Flera av våra produkter och system har också P-märkning och ETA-godkännande.

CE-märkning

CE-märket

Sedan 1 juli 2013 krävs CE-märkning och prestandadeklarationer för byggprodukter enligt Byggproduktförordningen (CPR).

Vi är mycket stolta över våra CE-märkta produkter.

CE-märket innebär en ökad trygghet och säkerhet för både oss och användaren

 • att vi har koll på aktuella krav och regler för respektive produkttyp.
 • att vi ställer tydliga krav på våra leverantörer, och har kontroll på det material som vi tar in.
 • att vi har tydliga rutiner för produktutveckling och typprovning.
 • att produkten är kontrollerad enligt aktuella EU-normer för provning av färskt bruk.
 • att produkten är kontrollerad enligt aktuella EU-normer för prestanda och avsedd funktion i monterat skick.
 • att vi har tydliga instruktioner och utbildad personal i tillverkningsprocessen och vid produktkontroll.
 • att vi har interna rutiner för att löpande granska att processer och egenkontroll fungerar som de ska.
 • att vi, produkter, rutiner och kompetens regelbundet granskas av oberoende tredjepartsorgan.

Prestandadeklarationer

Sedan 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en prestandadeklaration och CE-märkning för att få säljas inom EU.

Prestandadeklarationen är en del av CE-märkningen, och är vårt intygande av att produkten har de egenskaper, som den aktuella produktstandarden anger. Kraven är satta – och deklarationen gjord – utifrån produkttypens avsedda användning och anpassade för exempelvis cement, lecablock, betong, murbruk, ytskydd, tätskikt eller golvavjämning.

Prestandadeklaration kallas också DoP, från den engelska benämningen ”Declaration of Performance”.

Våra prestandadeklarationer hittar du här på webplatsen, vid respektive Produkt, under fliken Dokument.


FAQ - CE-märkning och prestandadeklarationer

Vad innebär CE-märkning?

 • Att produkten omfattas av, och är kontrollerad enligt, en harmoniserad europastandard. Detta innebär att liknande produkter ska vara provade, kontrollerade och redovisade på jämförbart sätt inom hela EU.
 • Att produkten är tillåten att säljas inom hela EU (samt Norge).

Vad är en Prestandadeklaration?

 • Prestandadeklaration är tillverkarens (i detta fall Webers) intygande/deklaration av att produkten uppfyller angivna prestanda/egenskaper, enligt aktuell produktstandard.
 • Prestandadeklarationen är ett dokument som krävs för att produkten ska få CE-märkas och säljas inom EU och Norge efter 1 juli 2013.
 • Den innehåller alltid samma 10 punkter.
 • Prestandan/egenskaper som deklareras, styrs helt av den aktuella produktstandarden (EN ...)

Vad betyder DoP?

 • DoP = Declaration of Performance, dvs. Prestandadeklaration på svenska.

Vilka produkter ska vara CE-märkta?

 • Om de omfattas av en "harmoniserad europastandard". Nya standarder kommer löpande, så ändras över tid.
 • Gäller produkter som "används för konstruktioner och omfattas av förordningen" d.v.s. i princip alla våra produktområden och produkttyper, utom vissa färger, handelsvaror och betonger.

Vilka produkter ska inte vara CE-märkta?

 • Produkter som är unika för ett specifikt objekt, eller inte omfattas av en harmoniserad standard, behöver inte vara CE-märkt.

Hur vet jag om produkten är CE-märkt?

 • Generell information på weber.se
 • Enkel information på fakturan/följesedeln
 • CE-märkning på förpackningen
 • CE-märkning på produktblad

Var kan jag hitta Prestandadeklarationerna?

 • Från den 1 juli 2013 ligger Prestandadeklarationerna på weber.se, på respektive produkts produktsida.

Kan jag sälja produkter som borde vara CE-produkter och som inte har CE-märkning/korrekt CE-märkning?

 • Ja, om de uppfyller kraven för CE-märkning. Se produktinfo på weber.se. Under en övergångsperiod kan information på enskilda emballage att vara ofullständig.

Måste jag även ha en CE-deklaration eller ersätts den av Prestandadeklarationen?

Äldre CE-deklarationer och "EG-intygande om överensstämmelse" ersätts av Prestandadeklarationen.

Hur ska CE-märkningen se ut?

Samtliga delar av:

 • CE-logotyp (enligt EU-förordning)
 • EN-nr
 • Referens till aktuell Prestandadeklaration (DoP-nr)
 • Information om väsentliga egenskaper, och layout enligt respektive produktstandard (EN…)
 • Information om övervakande kontroll, märkningsår mm

Behövs två nya "dokument" för CE-märkningen - både Prestandadeklaration (DoP) och CE-märkning?

 • Ja, alla produkter ska ha både en prestandadeklaration (DoP) och en CE-märkning.

Dokumenten har varsitt syfte och olika ursprung:

CE-märkningen ska finnas på förpackningen, för att köpare lätt ska kunna jämföra egenskaper mellan liknande produkter - jämfört med t ex innehållsdeklaration på förpackad mat.

Prestandadeklaration (DoP) är tillverkarens intygande av att produkten som vi levererar uppfyller de deklarerade egenskaperna, samt hur vår tillverkningskontroll övervakas av en oberoende part, och vem det är.
DoPen bifogas leveranshandlingarna och ska vara tillgänglig och spårbar i 10 år, för ev framtida frågeställningar och myndighetskontroll.

Prestandadeklarationerna ser olika ut för olika produkter?

Ja, varje deklaration är unik för sin produkt. Exempelvis ska deklarationens punkt 9 beskriva produkten. Eftersom t ex en fästmassa och ett Leca Block har helt olika egenskaper, kommer punkt 9 i deras deklarationer att se helt olika ut.