Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

BVD/EPD

...

Produktrelaterade miljödeklarationer

BVD – Byggvarudeklaration
Byggvarudeklaration är en redovisning av en produkts miljöpåverkan från utvinning till avfall, som tagits fram och utvecklats inom den svenska byggbranschen. Modellen är ursprungligen framtagen enligt riktlinjer från svenska Kretsloppsrådet, men utvecklas numera enligt efterfrågan i branschen inom "Föreningen för Byggvarudeklarationer"

Vår ambition är att tillhandahålla aktuella Byggvarudeklarationer för samtliga produkter, och du hittar dem tillsammans med övriga dokument kopplade till respektive produkt här på webbplatsen. (Sök Produkt och hämta under flik Dokument. Om du skapar Objekts-/Projektpärm, kommer de med automatiskt).

EPD – Environmental Product Declaration/Miljövarudeklaration

En redovisning som följer internationella standarder, men som också medger flera olika varianter av redovisning.

  • Omfattning – En EPD kan ha olika omfattning och redovisa hela eller delar av produktens miljöpåverkan under sin totala livscykel.
  • "Vagga till grind"/"Cradle to gate" – Redovisar miljöpåverkan från utvinning av råvara och tillverkning av produkt. Redovisar inte miljöpåverkan från transport av färdig vara, eller från applicering, underhåll och rivning. Vanlig omfattning på den internationella marknaden.

  • "Vagga till grav"/"Cradle to grave" – Redovisar miljöpåverkan från utvinning av råvara, tillverkning av produkt, transport och applicering av färdig vara, underhåll och reparationer under brukstiden, samt vid och efter rivning. Vi har gjort EPD även av denna omfattning.

  • Beräkningsgrund – En EPD kan vara baserad på verkliga data eller på generella uppgifter. Webers EPDer för golvavjämning är huvudsakligen baserade på verkliga data.

  • Kvalitet – En EPD kan vara helt självdeklarerad eller kvalitetsgranskad av oberoende experter. Webers EPDer följer kraven på redovisning enligt ISO14025 och EN15804, och är granskade av oberoende certifieringsorgan.

Vår ambition är att efterhand erbjuda EPDer som följer internationell standard för samtliga produkttyper. De som finns hittar du tillsammans med övriga dokument kopplade till respektive produkt här på webbplatsen. (Sök Produkt och hämta under flik Dokument. Om du skapar Objekts-/Projektpärm, kommer de med automatiskt).