Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Byggvarubedömningen

Weber arbetar kontinuerligt och systematiskt med att säkerställa kvalitets- och miljöarbetet i alla delar i vår verksamhet – från leveranser av råvaror till leveranser av produkter och tjänster till kund. Vi arbetar sedan många år aktivt med system för miljöbedömning av produkter såsom BastaByggvarubedömningen och Sunda Hus. Produkternas totala prestanda säkerställs genom kvalitetsmärkning, såsom CE-märkningP-märkning m.fl.

Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen är ett samarbete mellan några fastighetsägare och byggherrar som utarbetat ett system och kriterier för miljöbedömning av byggvaror. Med en gemensam standard för bedömningar och ett systemstöd för att söka godkända byggvaror, är ambitionen att morgondagens hus ska byggas med enbart miljöbedömda och miljögodkända produkter

Byggvarubedömning tillhandahåller ett webbaserat verktyg som underlättar val av byggnadsmaterial. I databasen finns miljöbedömningar för de mest använda produkterna/varorna som används inom fastighetsbranschen. 

Miljöbedömning

Byggvarubedömningen ser miljöbedömning som ett sätt att ta ansvar för det som byggs in och används i våra hus och lämnar till kommande generationer.

Byggvarubedömningen bedömer produkter enligt egna kriterier för betyg Rekommenderas/Accepteras/Undviks och byggnader enligt olika system.

Många av Webers produkter är värderade av Byggvarubedömningen, och värderingarna uppdateras regelbundet.

Hur våra produkter är bedömda av Byggvarubedömningen redovisas för användare med inloggning på Byggvarubedömningens officiella webbplats.