Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

BASTA

Weber arbetar kontinuerligt och systematiskt med att säkerställa kvalitets- och miljöarbetet i alla delar i vår verksamhet – från leveranser av råvaror till leveranser av produkter och tjänster till kund. Vi arbetar sedan många år aktivt med system för miljöbedömning av produkter såsom BastaByggvarubedömningen och Sunda Hus. Produkternas totala prestanda säkerställs genom kvalitetsmärkning, såsom CE-märkningP-märkning m.fl.

BASTA

BASTA är framtaget av byggindustrin och utgör i dag en del av den svenska byggsektorns miljöarbete för att fasa ut farliga ämnen från byggandet. 

BASTA används av, stöds av och samverkar med ett stort antal aktörer i byggsektorn. 

I BASTA databas finns bygg- och anläggningsprodukter som klarar uppställda krav på kemiskt innehåll. Här finns dels BASTA-registret med produkter som uppfyller systemets fullständiga krav och dels BETA-registret, som innehåller produkter som uppfyller systemets grundkrav. 

BASTA-systemet stöds av Sveriges största aktörer inom bygg- och anläggningsbranschen samt flera myndigheter och kommuner. 

Webers mål är att alla våra produkter ska uppfylla kriterierna, du hittar dem i registret på BASTAs webbplats.

Våra byggvarudeklarationer (BVD) hittar du här på webbplatsen, vid respektive produkt, under fliken Dokument. Efterhand lägger vi också upp nya enligt eBVD15 på byggvarudeklarationer.se.