Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ordlista

Weber arbetar aktivt med system för produktbedömning och nu på senare tid även med miljöcertifieringssystem. I detta miljöarbete stöter man ofta på termer och förkortningar som kan vara svåra att förstå. Nedan har vi sammanställt ett antal termer och vad de betyder.

Förkortning Betydelse
ACP Alternative Compliance Path (LEED)
BASTA Byggsektorns miljöarbete för att fasa ut farliga ämnen från byggandet
BREEAM BRE Environmental Assessment Method (ursprung England)
BVB Byggvarubedömningen
BVD Byggvarudeklaration
CE Conformité Européenne, i överensstämmelse med EG-direktiven.
CEEQUAL Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Award Scheme
CLP Classification, Laballing and Packaging (EU-förordning)
CMR-ämnen Carcinogena, Mutagena och Reproduktiontoxiska ämnen
CPR Byggproduktförordningen (Construction Products Regulation)
DoP Prestandadeklaration (Declaration of Performance)
EPD Environmental Product Declaration (Miljövarudeklaration)
KemI Kemikalieinspektionen
LCA Livscykelanalys
LCC Livscykelkostnad
LEED Leadership in Energy and Environmental Design (ursprung USA)
MSDS Material Safety Data Sheet, identiskt med SDS (Safety DataSheet)
PCR Product Category Rules (Beräkningsgrund för miljövarudeklaration, EPD)
REACH Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals (EU-förordning)
SDS (Safety DataSheet) Säkerhetsdatablad
SGBC Sweden Green Building Council