Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Sweden Green Building Council, SGBC

En miljöcertifiering (miljöklassning) är en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är är när det gäller exempelvis energianvändning och vattenförbrukning, ingående material och möjlighet till en behaglig miljö för dem som bor och arbetar i byggnaden.

Med hjälp av ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat och en prestanda som båda är starkt efterfrågade på marknaden.

Sweden Green Building Council (SGBC) är en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. 

Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Sweden Green Building Council - SGBC

Med Sweden Green Building Council har en gemensam värdegrund skapats vilken verkar för en snabbare utveckling med hjälp av gemensamma certifieringssystem, med fokus på svenska behov och värderingar.

Sweden Green Building Council vill kunna möta allmänhetens behov av tydlig och kvalitetssäkrad information kring byggnaders miljöprestanda samt bidra till ökad konkurrenskraft för svensk teknik och svenskt kunnande. 

Sweden Green Building Council verkar, i enlighet med de regler och intentioner som anges av World Green Building Council, för att bland annat:

  • Tillhandahålla, utveckla och marknadsföra certifieringssystem som möjliggör benchmarking ur nationellt såväl som internationellt perspektiv.
  • Tillhandahålla certifieringar, kurser och seminarier/kongresser för att sprida, implementera och utveckla kunskap för ett hållbart byggande. 
  • Vara en tung opinionsbildare och som sådan bidra till att lagstiftningen främjar grönt byggande.
  • Nå ett tillstånd där samtliga berörda parter premierar hållbara byggnader. 

Grundat av tretton svenska företag 
Sweden Green Building Council grundades i juni år 2009 av tretton svenska företag och organisationer: Akademiska hus, DTZ, Fastighetsägarna Sverige, Husvärden, IVL, NCC, Malmö Stad, SEB, Skanska, Stockholm Stad, Sweco, Vasakronan och White.

Weber Saint-Gobain Sweden AB är medlemmar i Sweden Green Building Council.

Certifieringssystem

Miljöbyggnad
Sweden Green Building Council hanterar Miljöbyggnad sedan 1 januari 2011 och lanserade i början på 2012 en uppdatering; version 2.1. Miljöbyggnad hette tidigare Miljöklassad byggnad.

GreenBuilding
Sweden Green Building Council ansvarar sedan 1 juni 2010 för GreenBuilding i Sverige.