Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Miljöbyggnad

En miljöcertifiering (miljöklassning) är en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är är när det gäller exempelvis energianvändning och vattenförbrukning, ingående material och möjlighet till en behaglig miljö för dem som bor och arbetar i byggnaden.

Med hjälp av ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat och en prestanda som båda är starkt efterfrågade på marknaden.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för svenska förhållanden.

Certifiering enligt Miljöbyggnad (tidigare Miljöklassad byggnad) är ett system för svenska förhållanden som kan användas för att certifiera såväl nya som befintliga byggnader – oavsett storlek. Här bedöms energi, inomhusmiljö och material. 

Nya byggnader kan certifieras utifrån projekteringshandlingar. Certifieringsbeviset är preliminärt tills verifiering är genomförd vilket ska ske inom två år efter utfärdandet. En certifiering i Miljöbyggnad är giltig i tio år eller tills byggnaden förändras på ett sätt som försämrar certifieringsresultatet. 

"Miljöbyggnad" är resultatet av Bygga-bo-dialogen som var ett flerårigt samarbete mellan företag, kommuner och regeringen.
 
Sweden Green Building Council hanterar Miljöbyggnad sedan 1 januari 2011 och lanserade i början på 2012 en uppdatering; version 2.1. Miljöbyggnad hette tidigare Miljöklassad byggnad.

Källa: Sweden Green Building Council 

Märkning

Byggnader som certifieras enligt Miljöbyggnad tilldelas certifikaten:

 • Guld
 • Silver
 • Brons

Sammanfattning av de indikatorer som bedöms i Miljöbyggnad.

Området energi

 • Energianvändning 
 • Värmeeffektbehov 
 • Solvärmelast 
 • Energislag 

Området innemiljö

 • Ljudmiljö
 • Radon
 • Ventilationsstandard
 • Kvävedioxid
 • Fuktsäkerhet
 • Termiskt klimat vinter
 • Termisk klimat sommar
 • Dagsljus
 • Legionella

Området byggnadsmaterial

 • Dokumentation av byggvaror
 • Utfasning av farliga ämnen
 • Sanering av farliga ämnen

Området särskilda miljökrav

 • Små avloppsanläggningar
 • Dricksvattenkvalitet från egen brunn

Detaljerad information om hur våra produkter kan bidra med poäng till olika bedömningskategorier – se hållbartbyggande.se