Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

LEED

En miljöcertifiering (miljöklassning) är en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är är när det gäller exempelvis energianvändning och vattenförbrukning, ingående material och möjlighet till en behaglig miljö för dem som bor och arbetar i byggnaden.

Med hjälp av ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat och en prestanda som båda är starkt efterfrågade på marknaden.

LEED

The LEED, Green Building Rating System, är det mest spridda bedömningssystemet i världen. Det är anpassat för alla typer av byggnader och kan användas för ny- och ombyggnationer eller befintliga byggander. 
Den version av LEED som oftast används för kommersiella fastigheter, bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån områdena närmiljö, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusklimat. Därtill kan bonuspoäng uppnås för innovation i projektet och regionala hänsynstaganden.

LEED står för Leadership in Energy and Environmental Design. Sweden Green Building Council arbetar med anpassningar av LEED till till svenska förhållanden. Tillsvidare gäller att certifieringsprocessen måste gå via U.S. Green Building Council, vilket innebär att amerikanska referenser och metoder används.

 

LEED V4

I november 2013 lanserades en ny version av LEED, kallad LEED v4. Den nya versionen skiljer sig från den föregående (2009) med två helt nya kapitel och nya krav på materialområdet såsom utökat producentansvar och krav på EPD:er.

Källa: Sweden Green Building Council 

 

 

Märkning

Maximala poängen i alla versioner är 100 poäng plus eventuella bonuspoäng för innovation och regional hänsyn. För att uppnå lägsta nivån i LEED krävs minst 40 poäng. Därefter finns Silver, Guld och Platinum, där Platinum kräver att byggnaden uppnår 80 poäng eller mer.Detaljerad information om hur våra produkter kan bidra med poäng till olika bedömningskategorier – se hållbartbyggande.se