Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

GreenBuilding

En miljöcertifiering (miljöklassning) är en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är är när det gäller exempelvis energianvändning och vattenförbrukning, ingående material och möjlighet till en behaglig miljö för dem som bor och arbetar i byggnaden.

Med hjälp av ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat och en prestanda som båda är starkt efterfrågade på marknaden.

GreenBuilding

GreenBuilding riktar sig till företag och organisationer som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. Kravet är att byggnaden använder 25% mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR. 

GreenBuilding är ett EU-initiativ som lanserades 2004 för att snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. I maj 2011 hade cirka 200 lokalbyggnader certifierats i Sverige. 

Anledningar till GreenBuildings popularitet är:

  • visar att man arbetar med energifrågorna och därmed minskar miljöbelastningen
  • enkelt att förstå och kommunicera inom företaget och till hyresgäster och köpare
  • kvalitetssäkring av utlovad energibesparing – GreenBuildings certifieringsråd granskar 
  • lägre driftkostnader
    stöd och råd man kan få under ansökningsprocessen från Sweden Green Building Council

Källa: Sweden Green Building Council  

Märkning

En GreenBuilding-certifierad lokalbyggnad får ett diplom och rätt att använda GreenBuilding-logon för att visa att den använder 25% mindre energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR.

Energisparåtgärderna och uppmätta resultat granskas av Sweden Green Building Council.