Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

BREEAM-SE

En miljöcertifiering (miljöklassning) är en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är är när det gäller exempelvis energianvändning och vattenförbrukning, ingående material och möjlighet till en behaglig miljö för dem som bor och arbetar i byggnaden. 

Med hjälp av ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat och en prestanda som båda är starkt efterfrågade på marknaden.

BREEAM-SE

BREEAM-SE lanserades i april 2013. Skillnaderna är förutom svensk text direkta hänvisningar till svensk lagstiftning, svensk praxis och svenska förordningar. Samt anvisningar för områden som fukt, farliga ämnen och radon.

Sweden Green Building Council står bakom anpassningen av BREEAM till svenska förhållanden samt ansvariga för hanteringen av certifieringssystemet i Sverige.

BREEAM

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) ett av de äldsta miljöklassningssystemen och har använts för att certifiera drygt 115 000 byggnader, varav huvuddelen finns i Storbritannien och Europa.

Olika utvärderingsverktyg och manualer för olika typer av byggnader kan användas för såväl nybyggnader, ombyggnader och befintliga byggnader. Byggnadernas miljöprestanda bedöms inom ett antal områden med minimikrav på projektledningen, byggnadens energianvändning, inomhusklimat såsom ventilation och belysning, vattenhushållning, avfallshantering samt markanvändning och påverkan på närmiljön.
 
BREEAM är utvecklat och administrerat av BRE som tidigare var ett statligt institut men som nu ägs av en sammanslutning av branschaktörer i Storbritannien.

Källa: Sweden Green Building Council 

Märkning

Byggnadernas klassificeras enligt följande betygskala:

  • Passed
  • Good
  • Very Good
  • Excellent
  • Outstanding

Märkningen åskådliggörs även med en till fem stjärnor. Redan betyget ”Passed” innebär att byggnaden är bättre än rådande myndighetskrav och normer. ”Outstanding” är mycket svårt att nå.

Fördelen med att göra en märkning är att byggnaden får en tydlig nivå på sin miljöprestanda utifrån ett livscykelperspektiv.

Detaljerad information om hur våra produkter kan bidra med poäng till olika bedömningskategorier – se hållbartbyggande.se