Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Spackla på befintliga klinkerplattor

Vid all golvspackling måste underlaget vara rent och fritt från fett och lösa partiklar

Använd inte rengöringsmedel eftersom det kan påverka slutresultatet. Ju torrare underlag, desto bättre slutresultat. Läs noga på förpackningen om förbehandling och blandning.

Kontrollera att de befintliga plattorna sitter fast innan du börjar spackla.

Kontrollera att plattorna sitter fast
Kontrollera att plattorna sitter fast och ligger stadigt. Det kan du göra genom att knacka med en käpp eller lätt med en hammare.

Rengör underlaget 
För att rengöra de gamla fogarna kan du använda citronsyra. För att få bästa vidhäftning, slipar du med sandpapper och slammar därefter,d.v.s. gnider in ytan med en blandning av primer, vatten och torrpulver. Låt torka så att ytan blir hård.

Spackla
Följ sedan instruktionerna under Golvspackling tunna skikt för golv i torra utrymmen eller Bygga fall i våtrum för golv i våtrum.