Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Svanen-listade produkter

Webers produkter och Svanen

Du som ansöker om att få ditt byggprojekt Svanenmärkt enligt version 3 av Svanens kriterier, kommer att behöva säkerställa att vissa produkter som ska användas i projektet uppfyller Svanens krav. Produkter som uppfyller Svanens krav finns i Svanens husproduktportal. 

Följande produkter är listade i databasen för byggprodukter som kan användas i Svanenmärkta byggnader. Detta ska dock inte förväxlas med att dessa produkter är Svanenmärkta.

Golvprodukter som är listade i Svanens husproduktportal

weberfloor 110 Fine

weberfloor 110 Fine

Pumpbar och självutjämnande avjämningsmassa för golv. Skikttjocklek 4-40 mm.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weberfloor 120 Reno DR

weberfloor 120 Reno DR

P-märkt, dammreducerad fiberförstärkt självtorkande pumpbar avjämningsmassa för golv. Skikttjocklek 4-50 mm. Torktid 1..

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weberfloor 130 Core

weberfloor 130 Core

P-märkt pumpbar självtorkande avjämningsmassa för tjockare skikt. Skikttjocklek 10-100 mm.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weberfloor 140 Nova

weberfloor 140 Nova

P-märkt pumpbar fiberförstärkt normaltorkande avjämningsmassa för golv inomhus. Skikttjocklek 5-60 mm.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weberfloor 318 snabbslipsats grov

weberfloor 318 snabbslipsats grov

Snabbhårdnande golvbruk som ger en något grövre struktur än avjämningsmassor. Skikttjocklek 20-150 mm.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weberfloor 4031 super flow DR

weberfloor 4031 super flow DR

Weberfloor 4031 DR är ett dammreducerat självutjämnande finspackel med lång öppentid speciellt lämpat för handläggning..

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weberfloor 4032 super flow rapid DR

weberfloor 4032 super flow rapid DR

Weberfloor 4032 DR är ett självutjämnande dammreducerat pumpbart finspackel avsett för tidig mattläggning.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weberfloor 4040 combi rapid DR

weberfloor 4040 combi rapid DR

Floor 4040 DR är ett dammreducerat fin och byggspackel med pastakonsistens

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weberfloor 4160 fine flow rapid

weberfloor 4160 fine flow rapid

P-märkt fin, pumpbar och självutjämnande avjämningsmassa för tidig mattläggning. Skikttjocklek 2-30 mm.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weberfloor 644 värmegolvspackel DR

weberfloor 644 värmegolvspackel DR

Dammreducerad fiberförstärkt avjämning. Lämpligt för värmegolv. Skikttjocklek 4-50 mm.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weberfloor 4602 Industry Base Extra

weberfloor 4602 Industry Base Extra

Slitskiktsbeläggning avsedd som härdplastunderlag och för golv avsedda för gångtrafik eller lätt industri.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weberfloor 4650 Design Colour

weberfloor 4650 Design Colour

Pumpbar genomfärgad avjämningsmassa avvsed som dekorativ ytbeläggning.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weberfloor Industri

weberfloor Industri

Slitskiktsbeläggning och underlag för härdplaster. Användningsområde: Gångtrafik och för lätt industri med rullande nö..

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weberfloor 319 snabbslipsats fin

weberfloor 319 snabbslipsats fin

Snabbhårdnande cementbruk för golv. Skikttjocklek 15-100 mm.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weberfloor 320 snabbslipsats pumpbar

weberfloor 320 snabbslipsats pumpbar

Pumpbart snabbhårdnande golvbruk . Skikttjocklek 20-100 mm.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weberfloor 4630 Industry Lit

weberfloor 4630 Industry Lit

Pumpbar avjämningsmassa med hög slagtålighet avsedd för industrigolv.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weberfloor Industry SR

weberfloor Industry SR

Pumpbar självutjämnande avjämningsmassa med en hård reptålig yta och i miljöer där det råder förhöjda temperaturer och..

Ny

Se jämförelse Ta bort jämförelse

Övriga golvprodukter som är listade i Svanens husproduktportal

weberfloor 4716 primer

weberfloor 4716 primer

Binder damm och lösa partiklar och hindrar att luftbubblor stiger upp från underlaget och bildar blåsor på ytan.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber.floor 4940 geotextil

weber.floor 4940 geotextil

Geotextil för användning som underlag till flytande golv.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber.floor 4945 glasfibernät

weber.floor 4945 glasfibernät

Används där en förstärkning av avjämningsmassan nödvändig.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber.floor 4955 Ljudmatta

weber.floor 4955 Ljudmatta

Floor 4955 är en tunn stegjudsreducerande ljudmatta för användning vid både nybyggnad och renovering. Produkten levere..

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber.floor 4960 kantlist

weber.floor 4960 kantlist

Mjuk kantlist för att användning mot fasta konstruktioner vid flytande konstruktioner.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weber avstängarlist

weber avstängarlist

Avstängarlist för golvläggning.

Se jämförelse Ta bort jämförelse