Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

P-märkning/Golvklassificering

P-märkning är en certifiering och innebär bestyrkande från en oberoende tredje part att en produkts egenskaper i färskt och hårdnat tillstånd uppfyller krav ställda i standard eller annan form av specifikation.

Certifiering vid SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut handläggs av en från provning och kontroll skild enhet, SP Certifiering. Produkter, som efter inledande bedömning med bl a provning, visar att de uppfyller ställda krav kan certifieras av SP. Detta bekräftas genom certifikat, vilket vanligtvis ger tillstånd (licens) att använda ett certifieringsmärke.

I certifieringen ingår omfattande kontroller och kravgränser av produkten både var avser innemiljöaspekter, hållfasthetsegenskaper och funktionsegenskaper. En årlig uppföljning görs hos leverantören för att säkerställa att ställda krav uppfylls. Följande egenskaper provas och måste uppfylla ställda krav för att produkten ska kunna bli P-märkt:

  • Emissionsprovningar med krav på maximal avgivning av lättflyktiga organiska föreningar (TVOC), formaldehyd och ammoniak.
  • Lukttest med krav på upplevd lukt.
  • Tekniska egenskapsprovningar och klassificering av tryckhållfasthet och böjdraghållfasthet
  • Funktionsprovning med klassificering av vidhäftningshållfasthet och motståndsförmåga mot rullande stolhjul
  • Funktionsprovning med krav på maximal avgivning av sekundära emissioner för golvkonstruktion.
  • Dessutom får en P-märkt produkt inte innehålla kasein.

 

 

Olika P-klassificeringar för golvavjämning

I nedanstående tabeller framgår dels vilka tekniska egenskaper som kan ställas på vald avjämningsprodukt och dels vilken klassificering till vald ytbeläggning.

För att försäkra sig att vald golvprodukt är riktig kontakta leverantör för respektive ytbeläggning då det kan förekomma olika ingående råmaterial som påverkar valet. 

Klassificeringar av golvavjämning med funktionskrav enligt EN 13813 - med Weber produkter:

P-klass för olika ytbeläggningar