Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Livscykelanalys LCA

 

 

Livscykelanalys eller Life Cycle Assessment (LCA) är en metod för att få en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden.

Livscykelanalys (LCA) för golvavjämning

En livscykelanalys är en beskrivning av en produkts eller tjänsts totala miljöpåverkan. 

Weber redovisar LCA för golvprodukter enligt följande två modeller:

  • BVD – byggvarudeklaration är en enklare LCA som följer riktlinjer från svenska kretsloppsrådet.
  • EPD – Miljövarudeklaration är en redovisning som följer internationella standarder. Weber har valt att redovisa miljöpåverkan från alla delar i materialets hela livscykel från råvarukällan till materialtillverkning, transporter, läggning och applicering, underhåll under produktens livslängd, samt till påverkan under och efter rivning av konstruktionen där produkten ingått.

Vi har inom Weber arbetat med livscykelanalyser för våra produkter sedan 1990-talet, då vi påbörjade certifieringen av vårt miljöledningsarbete enligt ISO 14001. De huvudsakliga resultaten av detta arbete framgår av respektive produkts Byggvarudeklaration.

Golvprodukter med miljövarudeklaration

weberfloor 110 Fine

weberfloor 110 Fine

Pumpbar och självutjämnande avjämningsmassa för golv. Skikttjocklek 4-40 mm.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weberfloor 120 Reno DR

weberfloor 120 Reno DR

P-märkt, dammreducerad fiberförstärkt självtorkande pumpbar avjämningsmassa för golv. Skikttjocklek 4-50 mm. Torktid 1..

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weberfloor 140 Nova

weberfloor 140 Nova

P-märkt pumpbar fiberförstärkt normaltorkande avjämningsmassa för golv inomhus. Skikttjocklek 5-60 mm.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weberfloor 130 Core

weberfloor 130 Core

P-märkt pumpbar självtorkande avjämningsmassa för tjockare skikt. Skikttjocklek 10-100 mm.

Se jämförelse Ta bort jämförelse

weberfloor 4160 fine flow rapid

weberfloor 4160 fine flow rapid

P-märkt fin, pumpbar och självutjämnande avjämningsmassa för tidig mattläggning. Skikttjocklek 2-30 mm.

Se jämförelse Ta bort jämförelse