Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Industrigolv – Lätt belastning

Beskrivningstexter enligt AMA Hus för golvavjämning i industriella miljöer.

Industrigolv – Lätt belastning

SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR HUS 
Lätt trafik, rullande nötning  

MHJ: BELÄGGNINGAR AV AVJÄMNINGSMASSA  

Utförandeföreskrifter
Underlaget skall vara rent och jämnt samt ha för ändamålet tillräckligt hållfast yta. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja, damm och cementhud skall tas bort från underlaget. Det dammsugna underlaget primas med weber.floor 4716 primer. Primningen utförs i två omgångar och primern borstas in i underlaget. Den första primningen späds 1:5, den andra 1:3. (På weber.floor 4600 Industry Base 1:10, 1:3). Underlagets temperatur får inte understiga +10°C. Härdningstid och uttorkningstid är starkt temperaturberoende och bör ligga på +20°C och 50% RF. 

MHJ.2: BELÄGGNINGAR AV AVJÄMNINGSMASSOR SOM SLITSKIKT  

Användningsområde
Lätt industri: Golv utsatta för huvudsakligen fottrafik, handdragna pallyftare, enstaka körningar med lätt truck (total vikt <3,5 ton) med luftgummihjul (Exempel: lätt monteringsindustri). 

Materialbeskrivning
Som slitskikt används pumpbar cementbunden polymermodifierad avjämningsmassa typ weber.floor 4602 Industry Base-Extra eller likvärdigt. 

Funktionskrav
Hållfasthetsegenskaper efter lagring i klimatrum +23°C och 50% RF vid 17% vattentillsats.Motståndsförmåga mot rullande stålhjul enligt SS-EN 13892-4:  

  • Krav sänkt ytprofil < 50µm.  

Riktvärden för materialets hållfasthet och fria krympning: 

  • Tryckhållfasthet 28 MPa
  • Böjdraghållfasthet 28 dygn 9 MPa 
  • Fri krympning 0,05 %  

Kontroll på arbetsplatsen
Massans vatteninblandning och konsistens skall kontrolleras genom flytprov innan läggning av materialet. Bestämning av tvärdraghållfastheten efter 28 dygns härdning i +18-20°C rumstemperatur. Ytjämnheten ska mätas på 2 meters mätlängd. 

  • weber.floor 4602 Industry Base-Extra: tvärdraghållfasthet >3 MPa
  • Slitskiktets motstånd mot rullande nötning kan kontrolleras enligt: EN13892-4 
  • Betongprovning - Hårdnad betong - Nötningsmotstånd SS137241
  • Krav: sänkt ytprofil<0,2 mm efter 1600 varvs nötning. 
    (tabell ESE/7 kvalitetsklass A)