Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Designgolv

Beskrivningstexter enligt AMA Hus för designgolv.

Designgolv

SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR HUS 

MHJ: BELÄGGNINGAR AV AVJÄMNINGSMASSA   

Utförandeföreskrifter
Arbetet ska utföras av Certifierad Weber Golventreprenör. Underlaget skall vara rent och jämnt samt ha för ändamålet tillräckligt hållfast yta, där ytdraghållfastheten ska vara minst 1,5 MPa. Vidhäftningsförsämrande fläckar av färg, olja, damm och cementhud skall tas bort från underlaget. Det dammsugna underlaget primas med weber.floor 4716 primer. Primningen utförs i två omgångar och primern borstas in i underlaget. Den första primningen späds 1:5, den andra 1:3. (På weber.floor 4600 industry base 1:10, 1:3). Underlagets temperatur får inte understiga +10°C. Temperaturen i lokalen bör ligga på ca. +20°C och 50% RF, undvik direkt solljus och drag. Härdningstid och uttorkningstid är temperaturberoende. 

Innan golvet tas i bruk ska det ytbehandlas enligt rekommendation från Weber. Ytbehandling sker tidigast 24 timmar efter applicering av weber.floor 4650 design colour. Golvytan får inte beträdas innan ytbehandling sker. För att skydda färdig golvyta under vidare byggverksamhet används fiberduk vid belastning av enbart fottrafik, alternativt vid tyngre belastningar fiberduk kompletterat med masonitskivor. Vid risk för missfärgande vätskespill kompletteras ytskyddet med mjölkpapp. Tejpa inte direkt på golvytan.

 

MHJ.2: BELÄGGNINGAR AV AVJÄMNINGSMASSOR SOM SLITSKIKT   

Användningsområde
Affären, gallerior, ateljéer, och bostäder: Golv utsatta för huvudsakligen fottrafik, handdragna pallyftare, enstaka körningar med lätt truck (total vikt <3,5 ton) med luftgummihjul. 

Materialbeskrivning
Som slitskikt används pumpbar cementbunden polymermodifierad avjämningsmassa typ weber.floor 4650 Design Colour som beroende av verksamhet och estetik ytbehandlas enligt följande alternativ:

  • Johnson Polishsytem
  • PLS vaxsystem
  • Flowcrete PU matt och polish
  • Weber vattenstopp och PLS stengrund

Ytbehandling sker enligt rekommendation från Weber.