Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Mobilia Parkeringshus, Malmö

Ett nytt parkeringshus för möjligheter att utveckla parkeringsytorna i Mobilias inre för andra funktioner.

Den 7 april 2011 invigdes det nya parkeringshuset till Mobilia Shopping Centre i Malmö. Parkeringshuset har uppförts på den södra Mobilia-parkeringens östra del. I byggnadens bottenvåning finns lokaler för handel.
Parkeringshuset rymmer 375 parkeringsplatser.

P-hus med 375 parkeringsplatser

Det nya parkeringshuset har ritats av Jais Nielsen White Arkitekter AB och ansvarig byggherre är Atrium Ljungbergs AB.

Parkeringshuset har en ytskikt av gjutasfalt. Avjämningsmassan weber.floor 4360 base flow rapid applicerades på befintligt betongunderlag om ca 60 mm. På weber.floor 4360 har sedan lagts Broprimer DAB, Beta matta och till sist gjutasfalt.

Fakta

Objekt: Parkeringshus Mobilia i Malmö
Adress, ort: Per Albin Hanssons väg, Malmö
Byggår: 2010 - 2011
Byggherre: Mobilia Shopping Centre AB, c/o Atrium Ljungbergs AB
Arkitekt: Jais Nielsen White Arkitekter AB
Konstruktör: Tyréns AB
Entreprenör: Byggnadsfirman Otto Magnusson AB
Underentreprenör: Grönlunds Golvsystem AB
Objektsstorlek: Totalt ca 6000 kvm, varav weber.floor 4360 har lagts på ca 3000 kvm. Åtgång: weber.floor 4360 är ca 300 ton.
Konstruktion: Betongbjälklag
Ytskikt: Gjutasfalt. weber.floor 4360 har använts på våning 3 och 4 som underlag till gjutasfalt.