Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Linnéuniversitetet, Växjö

- "Linnéuniversitetet är ett universitet som bryr sig om miljön", förklarar rektor Stephen Hwang vid invigningen av hus N i Växjö, i januari 2011.

Det gäller både val av byggnads- och inredningsmaterial, men också en minskad energiförbrukning. Hus N på universitetsområdet i Växjö är en certifierad Green Building enligt European Green Buildning Programme.

Miljömedvetet hus fyllt av mötesplatser

Hus N på universitetsområdet i Växjö är en certifierad Green Building enligt European Green Buildning Programme. Det innebär bland annat att byggnadens energiförbrukning ska vara mindre än 70% av den normala byggnormen.

Hus N har en dynamisk utformning med synlig stomme av trä. Olika trämaterial har använts och en del av dessa har direkt koppling till den forskning som förekommer på Linnéuniversitetet. Hus N inrymmer Institutionen för socialt arbete, IT-avdelningen, arkiv samt mötesplatser, lärmiljöer och en större hörsal.

Fakta

Objekt: Linnéuniversitet, Campusområdet Hus N, Kv. Professorn
Adress, ort:  Campusområdet, Växjö
Bygg/Renoveringsår: 2010 – 2011 (invigning 28 januari 2011)
Byggherre: Videum AB
Arkitekt skiss: Henrik Jais-Nielsen - Mats White Arkitekter AB   
Konstruktör: Tyréns AB
Byggentreprenör: PEAB Sverige AB   
Certifierad Weber Golventreprenör: Ljungby Golv i Växjö AB
Objektsstorlek:  Bruttoyta: 6700 kvm, varav ca 1000 kvm är belagt med weber.floor 4650.
Konstruktion: Betongbjälklag
Ytskikt: Ca 1000 kvm är belagt med weber.floor 4650 Duro Colour G40 Warm grey.  Ytbehandlad med Flowcrete PU lack matt.

Relaterade produkter

Weber Designgolv

Weber Designgolv

Weber Design Colour är genomfärgade golv för en estetisk golvyta.

weberfloor 4650 Design Colour

weberfloor 4650 Design Colour

Pumpbar genomfärgad avjämningsmassa avvsed som dekorativ ytbeläggning.