Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Lärarhögskolan Pedagogikum, Uppsala

Den nya lärarhögskolan i Uppsala, Pedagogikum, ligger på kulturhistorisk mark.

Vid planering och uppförande av den nya högskolebyggnaden
var innemiljön i fokus. Eftersom fukt är en viktig parameter för
att skapa en bra inomhusmiljö var man noga med att kontrollera
uttorkningen i undergolvkonstruktionen.

Undergolvkonstruktionen bestod av prefabricerade betongelement som avjämnades med weber.floor 4310 fibre flow för att skapa en plan och jämn golvyta.

För att på ett enkelt och smidigt sätt kontrollera att golvavjämningen var torr innan ytbeläggning kunde läggas och därmed minimera risken för fuktrelaterade problem i golvkonstruktionen används weber.floor Screedy. weber.floor Screedry är en unik fuktindikator som gjuts in i golvavjämningen och sedan visar när den är torr och redo för ytbeläggning. En indikator göts in i golvet per 200 m2.

Huvudentreprenören var väldigt nöjd med Screedry och menade att den sparade både tid och pengar. De externa konsulter som de ändå anlitade kunde istället fokusera på andra saker.

Fakta

Objekt: Lärarhögskolan Pedagogikum
Adress, ort: Uppsala
Byggår: 2009
Totalarea: 23 000 kvm
Konstruktion: prefabricerade betongelement som avjämnades med weber.floor 4301 Fibre Flow.
Övrigt: weber.floor Screedry användes för att mäta fukthalten i golvavjämningen.

Relaterade produkter

weber.floor screedry

weber.floor screedry

Fuktindikatorn Screedry visar när en golvavjämningsmassa är torr och kan förses med ytbeläggning