Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Golvvärme nedfräst i spår i spånskivor

Värmegolv ska installeras.

Problem

Möjliga orsaker till problemet

En idag förekommande lösning är att fräsa ner spår i spånskivor, lägga aluminiumfolie/plåtar i och runt spåren så att värmerören ligger delvis omsluta av aluminiumet nedsänkta i spånskivan.
 


Lösning

Hur kan det åtgärdas?

För att få en jämn värmespridning över golvytan och för att kunna applicera vissa typer av ytskikt behövs oftast en uppbyggnad innan själva ytskiktet kan appliceras.

Ett avjämningsskikt ger bra värmespridning. Därmed undviker man ojämn värmefördelning på golvytan, ett underlag för alla typer av ytbeläggning, samtidigt som det leder värme bra vilket minskar risken för att värmen trycks nedåt i konstruktionen.

Eftersom spånskivans yta delvis är täckt med aluminium riskerar avjämning direkt på underlaget att medföra sprickbildning och bom. Därför rekommenderas ett flytande skikt med weber.floor 4940 geotextil, weber.floor 4945 glasfibernät, samt minst 25 mm weber.floor 4320 fibre flow rapid alternativt minst 30 mm weber.floor 4310 fibre flow. Kantlister och genomföringar förses med mjuk kantlist, weber.floor 4960 för att medge rörelse i alla konstruktionsdelar utan att sprickbildning uppstår.
 


Lösning med följande Weber produkter

Lösning 1

weber.floor 4940 geotextil

Geotextil för användning som underlag till flytande golv.

weber.floor 4945 glasfibernät

Används där en förstärkning av avjämningsmassan nödvändig.

weber.floor 4960 kantlist

Mjuk kantlist för att användning mot fasta konstruktioner vid flytande konstruktioner.