Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Bom, ingen vidhäftning, mot underlaget

Golvavjämningen har inte fäst vid underlaget på vissa ytor. Hur ska man göra för att rätta till problemet?

Problem

Möjliga orsaker till problemet

 • Orenheter i underlaget
 • Otillräcklig primning
 • Underlaget har en för låg ytdraghållfasthet
   

Lösning

Hur kan det åtgärdas?

Alternativ 1: Avlägsna bompartierna

 • Avlägsna lösa skikt
 • Rengör, dammsug
 • Ny primning och applicering av ny avjämningsmassa

Alternativ 2: Avlägsna inte bompartierna

 • Lokalisera och markera bompartierna. 
 • Borra minst ett hål ca. 4 mm diameter, i varje ände av bompartiet. Hålen borras så att all luft kan pressas ur bompartiet vid injekteringen.
 • Blanda epoxi för injektering. 
 • Injektera epoxin med en insprutningspump eller liknande. Injektering sker till epoxi tränger upp i ett annat hål. Injektering fortsätter då från detta hål, osv. tills hela bompartiet är fyllt med epoxi. Använd inte för stort pumptryck, då bompartiet annars kan sprida sig.
 • Vänta 1 timme och injektera vid behov en gång till.
 • Täta hålen med finspackel eller liknande.