Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4665 marine fire

weberfloor 4665 marine fire
weberfloor 4665 marine fire

Egenskaper

Weberfloor 4665 Marine Fire är en pumpbar avjämningsmassa för flytande konstruktioner på isolering. Materialet kräver en lätt mekanisk bearbetning med en tandad stålspackel för att åstadkomma en släthet som är tillräcklig för mattläggning. Materialet levereras som torrbruk bestående av specialcement, natursand kompletterande bindemedel, plastfiber och tillsatsmedel. Vatten tillsättes på arbetsplatsen. Materialet är anpassat för Weber automatiska blandarpumpar. Kornstorleken är mindre 1 mm.

Allmänt

Användningsområde

Weberfloor 4665 Marine Fire rekommenderas för fartyg och oljeplattformar som kräver brandisoering och där materialet måste vara obrännbart enligt IMO Res. A 754 (18). Materialet uppfyller de krav och som myndigheter och klassificeringssällskap ställer på en A-60 däcksbeläggning. Den rekommenderade beläggningstjockleken är 25 mm och skall laggas som flytande konstruktion på isolering.

Materialet är inte lämpligt som slutgiltigt underlag för golvbeläggningar utan skall toppas med weberfloor 4660 Marine Elastic. Keramiska plattor kan emellertid läggas direkt på Marine Fire. Kombinationen weberfloor 4665/4660 är lämplig som ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar som PVC, linoleum, limmade trägolv, keramiska plattor, härdplastgolv mm.
Materialet uppfyller alla tekniska krav uppställda av myndigheter och klassningssällskap för ett A-60 däcksbeläggning. Materialet är rattmärkt

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

Produktspecifikation
Materialåtgång 1,7 kg/mm och m2  
Härdtid
för gångtrafik 6 - 12 timmar  
Min tjocklek 25 mm  
Max tjocklek 50 mm  
Rekommenderad skikttjocklek minst 25 mm på Rockwool fire bat.  
Användningsområde
För utomhusbruk Nej  
För inomhusbruk Ja  
Tryckhållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C20 EN 13813
28 dygn Medel värde 26,5 MPa EN 13892-2
Böjdraghållfasthet
Böjdraghållfasthet F6 EN 13813
28 dygn Medel värde 7 MPa EN 13892-2
Utflyt
Flytförmåga 130 - 140 mm  
Kemiska egenskaper
pH i uttorkat material 11  

Instruktioner

Blandning

Weberfloor 4665 skall blandas med 4,3 liter vatten per 25 kg säck (17 %). Weberfloor 4665 Marine Fire blandas vanligtvis med en automatisk blandarpump rekommenderad av Weber. Det är också möjligt att använda en kraftig borrmaskin med visp. Blandning måste pågå minst 2 minuter eller tills man fått en klumpfri flytande konsistens. Vid rumstemperatur kan den färdigblandade massan bearbetas i 20 minuter. Till färdigblandad massa får man inte tillsätta ytterligare vatten. Vid användning av blandarpump kontrolleras vatteninnehållet med flytprov. Utflytvärdet skall ligga i intervallet 130-140 mätt enligt gamla SS 359219 (flytring 50 x 22 mm). Kontrollera också vid flytprovet att massan är fri från separation.

Applicering

Weberfloor 4665 Marine Fire pumpas ut på underlaget i hela vådor. Varje ny våd lägges i den gamla utan uppehåll. Vådlängden anpassas till pumpkapaciteten och avjämningstjockleken. Vådlängden bör inte överstiga 6-8 m. Under läggning slätas ytan lätt med en tandad spackel.

Uttorkning/härdning

Weberfloor 4665 kan beläggas direkt med keramiska plattor. För övriga ytbeläggningar rekommenderas att produkten toppas med weberfloor 4660 Marine Elastic innan beläggning sker. Produkten kan beläggas efter 1-3 dygn beroende av tjocklek, 1 dygn upp till 30 mm, 2 dygn upp till 40 mm och 3 dygn upp till 50 mm. Torktiden förutsätter ett uttorkningsklimat om ca 20 ºC och 50 % RF samt viss ventilation.

 

Miljö Säkerhet

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdnat material utgör ingen känd fara för miljö eller hälsa. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Lagring

6 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.