Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster.
Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weberfloor 4042 paste fine DR

weberfloor 4042 paste fine DR
weberfloor 4042 paste fine DR

Egenskaper

 • Lågt åtgångstal - låg materialförbrukning
 • Primerfri på normala betongunderlag - snabbare arbetsprocess
 • 13 kg förpackning med bärhandtag - ergonomisk förpackning
 • Dammreducerad - mindre damm på arbetsplatsen
 • Bra arbetbarhet - jämna ytor
 • Snabbt beläggningsbar - snabb arbetsprocess
 • Skikttjocklek 0-2 mm. lokalt upp till 5 mm

Weberfloor 4042 Paste Fine DR är ett dammreducerat finspackel med pastakonsistens. Produkten är lågalkaliskt och har en kornstorlek som är < 0,5 mm. Weberfloor 4042 är CE-märkt och uppfyller AMA Hus:s krav på avjämningsmassor och är karakteriserad Polymermodifierad: CT-C20-F7 enligt EN 13813.

Allmänt

Användningsområde

Weberfloor 4042 rekommenderas för finspackling inomhus i skikttjocklek 0-2 mm, lokalt upp till 5 mm. Den kan också användas för utlagning av väggar, undertak och för trappor inomhus. Produkten skall ej användas i fortfarighetstillstånd över 95% RF. Beakta specifika krav för aktuell golvbeläggning. När den spacklade ytan härdat och eventuellt slipats, utgör den ett färdigt undergolv för de flesta golvbeläggningar.

Underlag

 • Betong
 • Avjämningsmassa
 • Golvspånskiva
 • Sten/keramik
 • Golvgipsskiva

Lagring

12 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

Förpackning

13 kg säck med handtag, 546 kg per pall

Dokument

Skicka eller ladda ner dokument

Du kan skicka dokumenten till en e-postadress eller ladda ner.

Specifikation

 

Produktspecifikation    
Materialåtgång 1,3 kg/mm och m ² Åtgångstal enligt GBR
Härdtid
Öppentid/arbetsbar Ca. 20 minuter  
Gångbar Ca. 1-2 timmar  
     
Skikttjocklek 0-2 mm Lokalt upp till 5 mm
Användningsområde
För utomhusbruk Nej  
För inomhusbruk Ja  
Dammreducerad Ja  
Vattenbehov Ca. 28-30 %
 
Ca. 3,6-3,9 liter per 13 kg säck
Hållfasthet
Tryckhållfasthetsklass C20 EN 13813
28 dygn Medelvärde 26 MPa EN 13892-2
     
Böjdraghållfasthetsklass F7 EN 13813
28 dygn Medelvärde 8,5 MPa EN 13892-2
 
Fysikaliska egenskaper
Brandegenskaper/brandklass A2fl-s EN 13501-1
Kemiska egenskaper    
pH i uttorkat material   Ca. 11
Belastningsförmåga
Motståndsförmåga mot rullande kontorshjul, RWFC-klass RWFC 250 (vid tjocklek 1-5 mm) EN 13892-7

Instruktioner

Förberedelser

Underlaget skall vara rent och fritt från damm, cementhud, fett eller andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Underlagets ytdraghållfasthet skall överstiga 0,5 MPa. Underlag av normal betong och golvavjämning behöver inte primas. Starkt sugande betong och golvavjämning primas en gång med weberfloor 4716 Primer spädd 1:5. Övriga underlag primas med weberfloor 4716 Primer enligt instruktion påprimerförpackning och primern produktdatablad. Temperatur i lokal och underlag skall vara mellan +10°C och +25°C.

Blandning

Weberfloor 4042 blandas enligt följande: Tillsätt 28-30 % vatten, ca 3,6-3,9 liter per säck om 13 kg. Blandningen utförs med vispförsedd borrmaskin eller mixer, i minst 2 minuter, till en pastaliknande klumpfri konsistens. Färdigblandad massa är arbetbar i ca 20 minuter. I färdigblandad massa får ej ytterligare vatten tillsättas.

Förbehandling

 

 

Applicering

Den färdigblandade massan fördelas på golvet med en slät stålspackel. Eventuell finjustering i form av slipning, sickling eller ytterligare finspackling kan utföras så snart massan hårdnat tillräckligt. Verktyg och maskiner rengörs med vatten.

Uttorkning/härdning

Floor 4042 är gångbar efter ca 1-2 timmar. Före golvläggning skall man alltid försäkra sig om att själva bjälklagskonstruktionen är tillräckligt uttorkad. Följ anvisningarna i AMA Hus. Floor 4042 är beläggningsbar efter ca 2 timmar förutsatt att golvbeläggningen tål 85% RF. Produkten ska vara yttorr innan ytbeläggning sker. Den angivna torktiden förutsätter ett gott uttorkningsklimat med +20 °C, 50% RF och visst luftombyte.

Efterbehandling

 

Praktiska tips

Verktyg och maskiner rengörs från färskt material med vatten. Hårdnat material måste avlägsnas mekaniskt.

Observera

I utrymmen där ytbeläggning utgörs av plastmatta eller linoleummatta och rullande belastning förekommer, exempelvis kontor och sjukhus, bör inte skapspackel användas. Istället rekommenderas en avjämningsamssa, exempelvis weberfloor 4031 superflow DR eller weberfloor 110 fine. 

Miljö Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

Produkten (torrbruk) blir frätande i kontakt med vatten och kroppsväskor. För skyddsutrustning och övriga skyddsföreskrifter, se säkerhetsdatablad.

Miljöinformation

Produkten är alkalisk vid reaktion med vatten. Hårdant material utgör ingen fara för miljö. För hantering av restprodukter och avfall samt innehållsdeklaration, se Byggvarudeklaration.

Lagring

12 månader i torra utrymmen och obruten förpackning.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.